XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu: Yenilikler

psikiyatri.org.tr /

KONU: XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu: Yenilikler

YILLIK TOPLANTIMIZ YENİLENİYOR!

Değerli TPD üyesi meslektaşlarımız,

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin her yıl düzenlediği Yıllık Toplantı ve Bahar Sempozyumu bu yıldan başlayarak yepyeni bir biçim ve içerikle gerçekleştirilecektir. Yıllık Toplantı/Bahar Sempozyumlarının yeni yapılanması ile klinisyenin pratik ihtiyaçlarına daha yoğun olarak yönelmesi, sempozyumun çok çeşitli eğitim etkinlikleriyle dolu olması, bu eğitimlerde eğitimbilimin sağladığı olanakların geniş biçimde kullanılması ve olabildiğince katılımcı ve etkileşimli etkinlikler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu içerik ve biçime ilişkin hedefleri yansıtmak üzere TPD Yıllık Toplantısı ve Bahar Sempozyumu bu yıldan başlayarak yeni bir ad altında gerçekleştirilecektir: TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu.

XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 11-14 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya'da yapılacaktır. Aşağıda yer alan ve Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumunda gerçekleştirilecek bazı toplantı modelleri, planladığımız yeniliklerin bir bölümünü yansıtmaktadır:

•    Siz olsaydınız ne yapardınız? oturumları
•    Zor olgularda tanı ve tedavi oturumları
•    Geçen yılın en önemli araştırmaları oturumları
•    Bir olgu farklı bakışlar
•    On soruda bir konu
•    Münazara
•    Uzmanla Buluşma
•    Olgular ve sorularla Psikiyatride Güncel oturumları
•    Asistan olgu sunumları ve tartışma
•    Serbest bildiri sunumları
•    Kurslar
•    Çalışma Grupları
•    Paneller

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sempozyum Açılış Konferansı ve Psikiyatri Topluluğunun sıcak gündeminin TPD üyelerince özgürce tartışıldığı TPD Forumu yine TPD-MYK’nın sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

TPD'nin yıllar içinde geliştirilen ve sürdürülen ilkeleri XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu'nda da devam edecektir. Bu ilkelerden bazıları şunlardır: 
•    Konuşmacı, kurs verenler, olgu sunanlar ve aktif tartışmacı görevi alanların kongre kayıt ücretleri TPD tarafından karşılanacaktır
•    TPD üyelerine indirimli kayıt olanağı sürdürülecektir.
•    65 yaş üstü katılımcılara ücretsiz kayıt olanağı sürdürülecektir.
•    Bilimsel programın oluşturulmasında Çalışma Birimlerinden ve Görev Gruplarından gelen önerilere öncelik verilecektir.
•    Konuşmacı, kurs verenler, olgu sunanlar ve aktif tartışmacı görevi alanlara "görev davet yazısı" verilerek bu kongreye katılımlarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kongre katılım kotasından düşmemesi için gerekli işlemlerde kullanmaları olanağı sağlanacaktır.

Uzmanlık öğrencisi üyelerimizin TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’ndan, bu yoğun eğitim programından yararlanmaları önlerindeki engelleri kaldırmak ya da en azından azaltmak üzere iki asistan bursunun hazırlığını sürdürüyoruz. "TPD-İlk Yıl Asistanları Mesleğe İlk Adım Bursu”  ve “TPD-Asistan Destek Bursu”. Çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Başvuru ve kabul koşullarını çok kısa zamanda sizlere hem TPD web sitesinden (www.psikiyatri.org.tr) hem de Asistan Çalışma Birimi aracığı ile de ulaştıracağız.

Başta TPD Çalışma Birimleri olmak üzere tüm TPD üyelerinden XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu için önerilerinizi hızla hazırlamaya başlamanızı bekliyoruz. Belirlenen bazı önemli tarihler aşağıdadır:
•    Etkinlik önerileri için TPD web sitesi üzerinden başvuruların başlaması: 25 Ocak 2012
•    Etkinlik önerileri için son başvuru tarihi: 15 Şubat 2012
•    Bilimsel Programın duyurulması: 5 Mart 2012
 
XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu için yapılacak başvurularda tüm etkinlik modellerinin ayrıntılı tanımları ekteki belgede yer almaktadır. (TPD web sitesinden de ulaşılabilir) Önerilerinizin bu tanımlara uygun olarak hazırlanması ve kongre sırasında gerçekleştirilecek etkinliklerin de bu çerçeveye uygun gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu nedenle etkinlik önerisinde bulunmadan önce ekteki Biçim Tanımlamaları dosyasını dikkatle okumanızı öneririz. Kongre Düzenleme Kurulu önerileri değerlendirirken her zaman olduğu gibi başta Çalışma Birimleri ve Görev Gruplarından gelenler öncelikli olmak üzere tüm TPD üyelerinden gelecek önerilere önem verecektir. Ancak kongredeki çeşitliliği sağlayabilmek adına biçime ilişkin tercih sırası belirtmeniz, Kongre Düzenleme Kurulunun bu çeşitliliği sağlayabilmesi için elini kolaylaştırmış olacaktır. (TPD web sitesi üzerinden yapılacak öneri girişlerinde gerekli yönlendirmeler yapılacaktır)

TPD web sitesi üzerinden başvurular henüz başlamadığı halde çeşitli Çalışma Birimlerinden ve TPD kurullarından gelen öneriler XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na yönelik nitelikli ve eğitim dolu bir Sempozyum hedefimize umutla bakmamızı sağlamaktadır:
•    Bedensel Hastalığı Olanlarda Psikiyatrik Tablolar (Olgular ve Sorularla Psikiyatride Güncel oturumları)
•    Psikiyatride Olgu Formülasyonu (Olgular ve Sorularla Psikiyatride Güncel oturumları)
•    BDT formatında bir görüşme ve üç süpervizörün değerlendirmesi
•    Özkıyım: Bir uzmanlık öğrencisi için klinikten adli süreçlere kılavuz bilgiler
•    Psikiyatrik hastalıklarda gebelik ve lohusalık
•    Bir araştırma nasıl yapılır? Planlamadan yayınlamaya bir araştırma süreci
•    Yeni mezun uzmanlar için adli psikiyatri
•    Bir olgunun psikoterapiye uygunluğun farklı uzmanlarca değerlendirilmesi
•    Tanı ve tedavide zor bipolar olgular
•    Tedaviyi kabul etmeyen hastaya yaklaşım
•    Mahkemeye verilen bir psikiyatrın izleyeceği yol
•    On soruda adli vaka muayenesi ve rapor yazma
•    On soruda ilaç etkileşimleri
•    Temel BDT kursu
•    Davranışsal teknikler kursu
•    Psikiyatri uzmanlık öğrencisi için temel istatistik bilgileri ve SPSS kullanımı eğitimi

TPD Genel Kurulu’nda alınan karar gereği seçimsiz TPD Genel Kurulu’nun da bu yıl XVI. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu sırasında yapılacağını hatırlatırız. Tüm TPD Çalışma Birimlerini ve TPD üyelerini XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılmaya ve katkı vermeye davet ediyoruz.

 
Tunç Alkın
TPD Genel Başkanı       

Timuçin Oral
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Ek: Toplantı Biçim Tanımlamaları için tıklayınız...