BTDK ve EEDK hakkında-24 Ocak 2012

psikiyatri.org.tr /

Sayın Meslektaşlarımız,


          TPD yayınlarının (Kitaplar, Dergiler ve TPD Bülteni), TPD kongreleri, toplantıları ile diğer bilimsel ve eğitsel etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde eşgüdümün sağlanması, verimliliğin ve niteliğin arttırılması için bazı düzenlemelerin yapılması gerekmiştir. Bu amaçla, TPD-MYK, geçen dönem Bilimsel Toplantıları Düzenleme Kurulu’nun (BTDK) kaldırılması ve yerine daha kapsayıcı olacak yeni bir TPD organının, Eğitim Etkinlikleri Düzenleme Kurulu’nun (EEDK) hayata geçirilmesini kararlaştırmıştı.  

          26 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da toplanan TPD Genel Kurulu’nda BTDK yönetmeliğinin kaldırılması kabul edilmiştir. Ancak BTDK yerine önerilen EEDK yönetmeliğinin daha olgunlaştırılarak olağan seçimsiz Genel Kurulun da yer aldığı 11-14 Nisan tarihinde Antalya’da yapılacak olan Yıllık Toplantı’da görüşülmesine karar verilmiştir. Genel Kurul delegeleri, BTDK’nın kaldırılmasının bir boşluk yaratmaması için hem XVI. Yıllık Toplantı ve Bahar Sempozyumu'nu hem de 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2012 için zaman kısıtlılığının gerektirdiği faaliyet ve düzenlemeleri yapma yetkisini yeni seçilen MYK’ya vermiştir.

           MYK, çok az bir zaman kalan bu kongreler için hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere EEDK yönetmeliğinin kabul edilmesine dek geçici bir Kongre Düzenleme Kurulu oluşturulmasına ve bu kurulda Dr. Timuçin Oral (Başkan), Dr. Selçuk Kırlı, Dr. Simavi Vahip, Dr. Cengiz Tuğlu, Dr. Ömer Böke ve Dr. Cüneyt Evren’in görev yapmasına karar vermiştir. Kongre Düzenleme Kurulu çalışmalarına başlamış olup, 05.01.2012 tarihinde yaptığı ilk toplantısında Bahar Sempozyumu’nun hedeflerinde ve içeriğinde önemli yenilikler ve değişiklikler yapmış ve bu değişiklikleri yansıtmak üzere toplantının adını da yenilemiştir. Yeni biçimiyle XVI. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Kongresi’nin hazırlıkları yoğun olarak devam etmektedir. Çok kısa zamanda, olasılıkla bir iki gün içinde tüm yeniliklere ilişkin çok ayrıntılı bir bilgilendirmeyi sizlere ulaştıracağız.

Saygılarımla bilgilerinize sunulur.
Dr. Tunç Alkın