663 sayılı KHK, CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü.

psikiyatri.org.tr /

CHP, 663 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nin iptali için 30.12.2011 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

İlgili haber linki: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/663khk-2958.html

Daha önce 663 sayılı KHK ile ilgili hazırlanmış raporlarla ilgili haber için tıklayınız.