TTB 663 Sayılı KHK Anayasaya Aykırılık Raporu

psikiyatri.org.tr /

11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Anayasa’ya aykırılığı hakkında TTB Hukuk Bürosu tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Kamuoyu ve ilgililerle değerlendirilebilmesi amacı ile paylaşılmaktadır.

Anayasaya aykırılık gerekçeleri ve,

Anayasaya aykırı KHK maddelerini raporlar halinde içeren link: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-2947.html