HEKİME YÖNELİK ŞİDDET SÜRÜYOR

psikiyatri.org.tr /


Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöroloji uzmanı olarak görev
yapan Dr. Rodi Sarı Polatın hasta yakınlarının uyguladığı şiddet
sonucunda hayati tehlike geçirmesi, süre giden hekime yönelik şiddet
olaylarının son halkasını oluşturmaktadır. TPD-MYK bu olayla ilgili olarak
TTB ve Türk Nöroloji Derneğine bir geçmiş olsun mesajı göndermiştir.
Saldırganların cezalandırılması, hekimlerin can güvenliği kaygısı
taşımadan mesleklerini yapabilmeleri için gerekli önlemlerin hızla hayata
geçirilmesi için yapılacak girişimlerde Türkiye Psikiyatri Derneği olarak
yanlarında olduğumuz ve her türlü işbirliği yapmaya hazır olduğumuz
belirtilmiştir.