21 ARALIKTA GöREVDEYDİK

psikiyatri.org.tr /

Ülkemizde son aylarda giderek yıkıcı bir hal alan sağlıkta dönüşüm adı
altında devam eden sağlık politikalarını protesto eden meslektaşlarımız
çatı meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliğinin ve diğer sağlık
örgütlerinin 21 Aralıkta tüm illerde topladığı sağlık meclislerine
katılmış ve bu nedenle aciller dışında sağlık hizmeti sunulmamıştır. Bu
meclislerde 663 sayılı KHK oylanmış ve reddedilerek yok hükmünde olduğu
kararlaştırılmıştır. Ankaradaki toplantıda 663 sayılı KHK ile sağlık
hizmetinin toplum ve kişi yararına sunulmasının önüne geçildiğini ifade
eden TTB başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, sağlık çalışanları olarak KHKyi
reddetmeleri durumunda bundan sonra önlerinde yeni bir görev olacağını;
işyeri meclislerini kuracaklarını, istekleri yerine getirilmezse süresiz
grevi oylayacaklarını kaydetti.

21 Aralık 2011 GöREV fotoğrafları ve TV haberlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.istabip.org.tr/index.php/haberler/2316-stanbulda-binlerce-salk-calan-goerevdeydi.html