Hagop Akıskal TPD Uluslararası Duygudurum Sempozyumunda

psikiyatri.org.tr /

Çalışmalarını San Diego-ABD'de sürdüren, duygudurum bozuklukları alanının önemli ismi Dr. Hagop Akiskal, TPD Duygudurum Bozuklukları BÇB'nin 29-31 Mart 2006 tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceği Üç Denizin Buluşması adlı Uluslararası Duygudurum Sempozyumunda "Bipolar spectrum: Historical perspectives and current evidence" başlıklı bir konuşma yapacak, bunun yanısıra yuvarlak masa tartışmasına ve uzmanla buluşma oturumuna katılacaktır.