TTB İTO Hekimlik Emeği Çalıştayı

psikiyatri.org.tr /

Çalıştayda, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yapılan son yasal düzenlemelerle sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi, buna bağlı olarak özel sağlık sektöründe çalışma biçimleri ve özlük haklarının durumu, hekimlerin kendi işyerlerinde çalışma hakkının günden güne yok edilmeye çalışılması karşısında yapılması gerekenler ana tartışma başlıkları arasında yer almaktadır.