''İnsan Hakları Haftası'' etkinliği; Toplumsal Travmalar, Van Deneyimi, Kriz Ortamında Psikososyal Hizmetlerin Örgütlenmesi

psikiyatri.org.tr /

''İnsan Hakları Haftası'' etkinliği


  Toplumsal Travmalar, Van Deneyimi, Kriz Ortamında
Psikososyal Hizmetlerin Örgütlenmesi

 

 

Moderatör: Şahika Yüksel

Konuşmacılar:
Sõren Buus Jensen
(Uluslararası Travma Çalışmaları Programı koordinatörü (ITSP) Danimarka)
Büyük ölçekli organize şiddete uğrayan kitlelerde olası iyileştirici ve koruyucu etkenler: Ruh sağlığında insan hakları açısından sosyal onarım
 

Feyza Çelik
(TPD Ruhsal Travma ve Afet Çalısmaları Bilimsel Çalısma Birimi)
23 Ekim'den - 13 Aralığa Van Deprem Deneyimi
 

A. Tamer Aker
(Kocaeli Üniversitesi SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi)
Türkiye'de Afet Psikiyatrisi Çalışmaları

Tarih: 13 Aralık 2011, Salı
Saat : 18:30 - 20:30
Yer : Midtown Hotel, Lamartin Caddesi No:13, Taksim - İstanbul

 

     Bu yılki dünya insan hakları haftasında Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) İstanbul ve Kocaeli şubeleri ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak ülkemizde yaşanan doğal afetler ve süregiden çatışma ortamını birlikte tartışmak istedik. Toplumsal travmalar, sosyal, kültürel, politik, ekonomik, psikolojik boyutları olan kişilerin ve yaşanan toplumu geniş ölçüde ve uzun süreli olarak etkileyen karmaşık olaylardır. Bu toplantının amacı Toplumsal Travmalar konusunda farklı toplumların deneyimleri ve başa çıkma konusunda kullanılan modelleri tanımak ve tartışmaktır.
     Bu konuyu çatışma, savaş, afet yaşanmış Uganda’dan Şili’ye pek çok ülkede travmaların onarılması süreçlerinde acil psikososyal hizmetlerin örgütlenmesi alanında deneyimleri olan Psikiyatrist S. Buus Jensen takdim edecektir.
     Diğer iki sunum ise travmanın bir başka boyutu olan doğal afetler ve deprem üzerine odaklanacaktır. Depremlerin ne derece doğal, ne derece insan kaynaklı hata ve eksiklerden dolayı toplumları etkilediği öteden beri tartışılan bir konu olagelmiştir. Depremlere bağlı kayıpların çok acı verici olduğunun altını tekrar tekrar çizmek gerekir. Son yaşadığımız Van ve Erciş depremleri bize insanın doğa ile olan olumsuz etkileşimini tekrar hatırlamıştır. Bu çerçevede depremlere bağlı olarak toplumların etkilenmesini bir insan hakları sorunu gibi görmemiz yerinde olacaktır.
     TPD'nin Van ve Erciş deneyimi bize TPD Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları BÇB koordinatörü Feyza Çelik tarafından sunulucaktır. Türkiye'nin deprem deneyimini ise yine aynı BÇB'den A. Tamer Aker aktaracaktır.
     Toplumsal travmalarda doğa ve insan etkileşiminden kaynaklanan pekçok boyutu sizlerin katılımlarıyla zenginleştirebileceğimizi inandığımız toplantımızda buluşmak dileğiyle.
Saygılarımızla...

 

Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi, Doğan Şahin

Türkiye Psikiyatri Derneği Kocaeli Şubesi, A. Tamer Aker

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Şebnem Fincancı