Ulusal Kongre Psikiyatrik Epidemiyoloji BÇB Toplantısı

psikiyatri.org.tr /

47. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde Psikiyatrik Epidemiyoloji BÇB Can Cimilli, Esin Kılıçaslan, Birmay Çam, Neşe Direk ve Tolga Binbay'ın katılımıyla toplanmıştır. Toplantıda aşağıdaki öneriler oluşturulmuştur.

1. BÇB üyelerinin katılımıyla ortak makale yazılması: "Türkiye'de Psikiyatrik Epidemiyoloji: Yakın Zamanlı Araştırmalar Üzerine Bir Derleme" isimli makalenin on on yıl içinde ülkemizde yapılan epidemiyoloji araştırmalarının temel bulgularını, eksikliklerini ve ileride yapılabilecekleri vurgulamasının uygun olacağı düşünüldü. Bu konuda bir taslak önümüzdeki haftalarda iletilecektir.

2. Kitap Önerisi: TPD MYK'sı Aralık ayı içinde tüm BÇB'lerden gelecek 2 yıl içinde yapmayı planladıkları etkinlikler hakkında yazılı bilgi istemektedir. Oluşturulacak kitap önerilerinin de bu kapsamda değerlendirileceği bildirilmiştir. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıllarda "Türkiye'de Psikiyatrik Epidemiyoloji" isimli ve her bir psikiyatrik bozukluğa odaklanan bir kitap yazılmasını kararlaştırmıştık. Ancak son toplantıda olası bir kitabın pratik kullanım ve başvuru özelliklerinin önplanda olmasının (araştırma tipleri, etki değeri nedir, göreli risk nedir vb.) daha uygun olacağı düşünüldü.

3. TPD web sayfası için yazı: TPD MYK'sı derneğin web sayfasının halka yönelik bilgiler içeren bölümünü güçlendirmeyi planlamaktadır. Bu çerçevede psikiyatrik hastalıklarla ilgili halka yönelik bilgilendirici metinlerin çoğaltılması ve zenginleştirilmesi planlanmaktadır. BÇB'lerin hazırlayacakları yazıları Mayıs 2012 tarihine kadar bitirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda BÇB olarak "Türkiye'de Psikiyatrik Hastalıklar Ne Kadar Yaygın? Kimler Risk Altında?" isimli bir yazı yazılabilir.

4. TPD bütçesindeki daralma nedeniyle önümüzdeki yıllarda BÇB'lerin kongreler dışında toplantı düzenlemesi için destek sağlanamayacağından BÇB'lerin toplantılarını farklı kanallarla güçlendirmesi önerilmiştir. Bu yollardan bir tanesi elektronik ortamın daha yetkin kullanımı, video-konferans yöntemlerinin kullanılmasıdır. Bir diğer öneri ise TPD Güz Okulu'nun 2013 ana konusunun Psikiyatrik Epidemiyoloji olmasıdır. Ancak bu önerinin önümüzdeki yıl Güz Okulu'nda dile getirilmesi ve oylanması gerekmektedir.

5. Üyelikler: Bildiğiniz gibi TPD yeni web sayfası üyelik işlemleri için oldukça zengin bir içerik sunmaktadır. Ancak biraz karmaşık olan bu işlemler sonucunda bazı meslekdaşlarımız BÇB üyeliklerini yenileyememişlerdir. Web sayfası üzerinden BÇB'ye üye olamayan meslektaşlarımızın BÇB koordinatörüne mesaj atmalarının uygun olacağı kararlaştırıldı.

28.10.2011, Antalya