2011 Bahar Kongresi BÇB Toplantısı

psikiyatri.org.tr /

Bahar kongresi BÇB toplantısı: 

1.Bahar Kongresinde yaptığımız BÇB toplantısında 14 üyemiz katılmıştı. Toplantı tutanakları dernek yöneticileirnce alındığı ve bize yazılı olarak verileceği söylendiği için tutanaklar özet olarak sunulmuştur.

BÇB yönergesine göre görev sürem dolduğu için koordinatörlük seçimi yapılması gerekmekteydi. Cem İncesu BÇB koordinatörlüğü için aday gösterildi. BÇB'mizin koordinatörde kayıtlı 34 üyesi olduğundan salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantıya katılanların tamamının oyu ile seçimin bir önseçim gibi tüm üyelere toplantı iradesi sunulması amacı ile yapılması, web sayfası faaliyete geçtikten sonra da seçimin orada yenilenmesi kararı alındı. Buna göre katılan 14 üye oy birliği ile Dr. Cem İncesu'yu BÇB koordinatörlüğü için aday göstermiş oldu.

Diğer karalar:

Bilirkişilik işlemlerinin ve açılan davaların takip edilmesi konuşuldu.

CİB kılavuzu diğer kılavuzlardan farklı olarak para ile satılacak. Bundan sonra tüm kılavuzlar MYK kararı ile üyelere para ile satılacak. Bu bilgi paylaşıldı. Kılavuzun yazımında yazı gönderilme işleminde aksaklık gösteren yazarların uyarılması, kılavuzun hızla çıkarılması konuşuldu.

Dernekle ilişkilerin sürdürülmesi ve yazışmaların takibi açısından bir BÇB sekreterliği oluşturulması ve bunu Ejder Yıldırım'ın yürütmesi istendi.

Ulusal kongreye bir panel önerilmesi kararlaştırıldı.

Yeni web sayfası oluşturulduktan sonra sayfanın daha nitelikli hale getirilmesi konuşuldu.

Bahar kongresinde panel önerimiz olmasına rağmen programda olmamasının düzenleme kurulunun online sisteminden kaynaklandığı ve diğer BÇBlerde de benzer sorunların olduğu bilgisi verildi. MYK Bahar kongresinde yapılamayan panelin Anadolu Psikiyatri kongresinde yapılabileceğini iletmişti. Bu bilgi toplantıda paylaşıldı ancak panel önerisi gelmedi.

Dr. Ejder Akgün YILDIRIM

Cinsel Bozukluklar BÇB Koordinatörü