TTB'NİN Van Yyü Rektörü Yücel Aşkın'ın Sağlık Durumuna İlişkin Girişimine Tpd De Katıldı

psikiyatri.org.tr /

Yüzüncü Yıl Ün. Rektörü Sn. Yücel AŞKIN'ın sağlık durumunun basına yansıtılmasını "hasta mahremiyetine saygı ilkesine aykırılık" açısından değerlendirmek üzere TTB tarafından oluşturulan inceleme heyetinde Türkiye Psikiyatri Derneği'ni temsilen Prof. Dr. İsmet Kırpınar görevlendirildi.
 

    1. Van-Muş-Bitlis-Hakkari-Ağrı Tabip Odası'nın ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başhekimliği'nin Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamaları, hasta mahremiyetine saygı ilkesine aykırı olduğundan ve yargıyı yönlendirme ihtimalinden ötürü, kaygı vericidir.

    2. TTB'nin ya da TPD'nin, herhangi bir hastadan, yakınından ya da yasal temsilcisinden talep gelmedikçe, sağlık hizmeti ulaştırmak için bir girişimde bulunması gereksizdir. Van'da bir üniversite hastanesinin bulunduğu düşünülürse, bunun uygun da olmayacağı düşünülmüştür.

    3. Öte yandan, Tabip Odası, "konunun siyasi bir boyutu bulunduğundan", bölgedeki birçok hekimin, Prof. Dr. Aşkın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapmayı gerektirdiğini düşündüğünü belirtmiştir. TTB, tarafsız bir heyet oluşturarak, durumun, Tabip Odası'nın bildirdiği gibi, siyasi bir özgünlük taşıyıp taşımadığını incelemeye karar vermiştir. Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Radyoloji Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği'nin görevlendirdiği üç kişilik heyet, Tabip Odası yetkilileri ile ve kabul edilirse hastane yöneticileriyle görüşerek bir rapor hazırlayacaktır. TTB, heyetin tarafsız olması için doğrudan görevlendirme yapmamış, uzmanlık derneklerinden birer görevli talebinde bulunmuştur. Bu koşullarda heyete düşen, açıklamanın gerekçesini anlamak için önce Tabip Odası ile, sonra kabul edilirse Hastane yetkilileri ile görüşmek ve tarafsız görüşlerini bildirmektir.

    4. Gerek TTB gerekse TPD, Hastane Başhekimliğince ve Tabip Odasınca Prof. Dr. Aşkın'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulmuş olmasının, konunun siyasi boyutunun ön planda olmasına bağlı olabileceği kanısındadır.

    5. Türkiye Psikiyatri Derneği, bu heyette çalışmak üzere Van ilinin bağlı bulunduğu Erzurum Şubesinden deneyimli bir meslektaşımızı görevlendirmeyi uygun görmüştür. Bu amaçla görev teklif edilen eski MYK üyesi Prof. Dr. İsmet Kırpınar heyete katılmayı kabul etmiştir.


Heyetin çalışmaları ve raporu beklenmektedir.

TPD-MYK adına
Dr. Cem Atbaşoğlu
Genel Sekreter