Serbest çalışma hakkıma dokunma

psikiyatri.org.tr /

Bilindiği üzere 3 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile muayenehanelerin açılma koşullarına bir dizi olumsuz kural getirilmiş; mevcut yasal, ruhsatlı durumda bulunan muayenehanelerin de bu koşullara bir yıllık süre içerisinde uyum sağlanması istenmiştir. Aynı yönetmeliğin 25 Eylül 2010, 6 Ocak 2011 ve 7 Nisan 2011 düzenlemelerinde de zorlaştırıcı koşullar daha da artırılarak adeta muayenehanelerin açılamaması ve var olanların da kapanması amaç edinilmiştir.
Sağlık kuruluşlarında performansa dayalı sistem ile 3-5 dakikada hastalarımıza yeterli ve nitelikli psikiyatrik hizmet verilemez hale gelmiştir. Halen psikiyatri hizmetinin nitelikli olarak sunulabildiği psikiyatri muayenehanelerinin kapatılması durumunda hastalarımızın nitelikli psikiyatri hizmetlerine ulaşmaları engellenmiş olacaktır.  
Gelinen noktada 4 Ağustos 2011 tarihinde tüm yurtta yasal, ruhsatlı ve izinli tüm muayenehaneler yönetmelik gereği Sağlık Bakanlığı’nın zorladığı koşulları yerine getiremediğinden dolayı kapatılma ile karşı karşıya kalacaktır.
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak hastalarımızın nitelikli psikiyatri hizmeti almasını engellemeyin, serbest çalışma hakkımıza dokunmayın diyoruz .