IV. Ruhsal Travma Toplantısı 1-4 Aralık 2005 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

psikiyatri.org.tr /

IV Ruhsal Travma Toplantısı İstanbul'da The Marmar Otelinde yapıldı. Sudan'dan Hindistan'a, Irak'tan Güney Afrika'ya, Filistin'den İsrail'e ve Avrupa ülkelerinden geniş bir yelpazedeki 29 ülkeden 119'u yabancı, 184'ü ülkemizden toplam 303 kişinin kayıtlı olarak izlediği sempozyumda Zorunlu Göç ve İnsan eliyle oluşturulmuş ruhsal travmalar genel konu başlıkları olarak seçilmişti. Klinik sorunlar ve görünümler ile İnsan Hakları konularınn öne çıktığı görüldü. Klinik bilgi, değerlendirme, yorum paylaşımı kadar, duygu ve duygusal katılım paylaşımı da dikkat çekiciydi.