Psikiyatri Güz Okulu - 12

psikiyatri.org.tr /

Psikiyatri Güz Okulu Türkiye Psikiyatri Derneği’nin eğitim etkinliklerinden biri oldu.  Bu okul  eğitim kurumları ile işbirliği yaparak gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın işbirliği ile “Psikiyatri Tarihi & Tarihin Psikiyatrisi” temasıyla 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında Bolu’da yapılacak. Bu başlık altında hem Türkiye ve dünya psikiyatrisinin tarihi, psikiyatrinin evrimi, hem de psikiyatrinin ve psikiyatriyi etkileyen önemli kuramların tarihe nasıl baktığı, etkilediği, bu bakışın sosyal, ekonomik ve politik kaynakları tartışılacak.         

                                  
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD İŞBİRLİĞİ İLE

PSİKİYATRİ   GÜZ OKULU – 12  PSİKİYATRİ TARİHİ & TARİHİN PSİKİYATRİSİ
5-9 Eylül 2011 BOLU AİBU KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ


ÖNYAZI
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen Psikiyatri Güz Okulu on yıllık tarihiyle artık bir geleneğe dönüştü. Hem asistan eğitimi hem de mezuniyet sonrası eğitimin günümüzdeki en değerli eğitim modellerinden biri oldu. Her yıl ele aldığı temayı en ince ayrıntısına dek tartışan ve zihinlerde üretken bir devinim yaratan özgün bilimsel ve eğitsel bir toplantı kimliği kazandı. Bunu sürdürecek. 2010 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen 11. Güz Okulu’nun sonrası Güz Okulu Türkiye Psikiyatri Derneği’nin eğitim etkinliklerinden biri oldu.  Bu eğitim kimi zaman eğitim kurumları ile işbirliği yaparak gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nın işbirliği ile Bolu’da gerçekleştireceğiz.Bu yılın teması “Psikiyatri Tarihi & Tarihin Psikiyatrisi” olarak belirlendi.Bu başlık altında hem Türkiye ve dünya psikiyatrisinin tarihini psikiyatrinin evrimini, hem de psikiyatrinin ve psikiyatriyi etkileyen önemli kuramların tarihe nasıl baktığını, nasıl anladığını ve etkilediğini, bu bakışın sosyal, ekonomik ve politik kaynaklarını tartışacağız. Okulumuz 5 Eylül2011 tarihinde açılacak 9 Eylül 2011 tarihi arasında sertifikalarını dağıtarak sonlanacaktır.

Psikiyatri Güz Okulu’nun önceliği asistan eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitime katkı sağlamanın yanında, farklı bölge ve kurumlarda çalışan psikiyatri asistan ve uzmanları arasındaki bilimsel ve eğitsel iletişimi ve mesleki dayanışmayı artırmaktır. Güz okulu kayıt ücreti 100 TL dir.  Katılımcı sayısı etkileşimin daha iyi olması gerekçesiyle 50 ile sınırlandırılmıştır. Katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir. Başvuranların katılmaktan vazgeçmeleri durumunda yedek listeden yine başvuru sırasına göre çağrı yapılacaktır. Eğitim etkinliğimiz TTB tarafından kredilendirilecektir.

Psikiyatri Güz Okulu" bundan sonra Türkiye Psikiyatri Derneği’nin eğitim etkinlikleri kapsamında yer alacak ve Bu yıl kurumsal kimlik kazanan Eğitim Üst Kurulu’nun etkinlik alanında yer alan TPD okulları çerçevesinde varlığını sürdürülecektir.

DÜZENLEME KURULU
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Devrim Başterzi-Türkiye Psikiyatri Derneği BÇB Sekreteri
Doç.Dr. Burhanettin Kaya-Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri
Prof.Dr. Cem Kaptanoğlu-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD
Yrd.Doç. Dr. Hamit Boztaş-AİBU İzzet Baysal Tıp Fak. Psikiyatri AD
Uz.Dr. Mehmet Yumru- Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Sekreteri
Prof.Dr. Mustafa Sercan-AİBU İzzet Baysal Tıp Fak. Psikiyatri AD 
Prof.Dr. Selçuk Candansayar-Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD    
Prof.Dr. Süheyla Ünal- İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD
Yrd.Doç.Dr. Şükrü Kartalcı- İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD  

İLETİŞİM
Doç. Dr. Burhanettin Kaya burha65@yahoo.com
Nebahatmurat nebahatmurat@gmail.com, nebahatmurat@yahoo.com
Tel: 0312 4687497