İstanbul Protokolu Acil Destek Birimi

psikiyatri.org.tr /

İSTANBUL PROTOKOLÜ ACİL DESTEK BİRİMİ HAKKINDA HEKİMLERE BİLGİ NOTU
Hatırlanacağı gibi, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları’nın katkılarıyla Adli Tıp Kurumu’nun projesi olan ve 2009 yılında tamamlanan; eğitimleri Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın katkılarıyla Türk Tabipleri Birliği tarafından yürütülen “İstanbul Protokolü Eğitimi Programı: Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimlerin Hakimlerin ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltme Projesi” kapsamında yaklaşık 3 bin 500 hekim İstanbul Protokolü eğitimlerini almıştı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın  “İşkenceyi Önleme” projesi kapsamında İstanbul Protokolü’ne uyumu teşvik etmek amacıyla, İstanbul Protokolü eğitimlerini alan hekimler için destek ve izleme programları geliştirildi. Bu kapsamda, hekimlerin profesyonel faaliyetleri sürecinde işkencenin etkin soruşturulması ve dökümantasyonunda ya da herhangi bir baskı türüyle karşılaştıklarında bilimsel ve hukuki destek verebilecek “Acil Destek Birimi” oluşturuldu. Bu destek biriminin iletişim araçlarından sabit/cep telefonları yoluyla sözel olarak haberleşme sistemi üzerinde yürütülmesi planlandı.

Bu hizmet; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin Sağlık Kontrolü Bölümü, Sağlık Bakanlığının 22.03.2005 tarihinde çıkardığı Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar konulu Genelge, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Konsültasyon Yönergesi düzenlemeleri çerçevesinde yürütülecektir. İşleyiş; Sağlık Bakanlığının 22.03.2005 tarihinde çıkardığı “Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar konulu Genelge”de yer alan ifadelere tamamıyla uygun olarak belirlenmiştir.

ACİL DESTEK BİRİMİ HANGİ BİRİMİN ÇATISI ALTINDADIR?
Türk Tabipleri Birliği’nin desteği ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı

ACİL DESTEK BİRİMİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Acil Destek Birimi’ne sabit bir telefon hattından ulaşabilirsiniz.
Çağrı: 0212 292 27 20
www.istanbulprotokolu.com adresinden İstanbul protokolü ve destek birimi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu birimi her hekim arayabilir. Ancak destek biriminin amacı; adli makamlardan gelen alıkonulan ve özgürlüğünden yoksun bırakılan hastaların (zor kullanılarak yakalandığı belirtilen, yakalanan, gözaltına alınan, tutuklu/hükümlü, eğitim evi, yaşlı bakım evi vb. dahil) sağlık kontrol muayenesi ile kişilerin gözaltına alınması, yer değiştirmesi veya serbest kalması amacıyla sağlık kontrolü muayenelerinde bilimsel, ilgili mevzuat ve iş akışları konusunda hekimlerin sorularına anında yanıt verebilmektir. 

ACİL DESTEK BİRİMİNDE KİMLERDEN YANIT ALACAĞIM?
Destek biriminde 2009 yılında tamamlanan İstanbul Protokolü Eğitim Projesi kapsamında çalışan adli tıp uzmanı ve hukukçu usta eğiticiler ve eğiticiler hizmet verecek. Telefonu açtığınızda ilgili kişiye yönlendirileceksiniz. Danışman; bu destek biriminde eğitimlerden geçmiş tıp doktorları ve insan hakları alanında uzun yıllardır çalışan hukukçular; İstanbul Protokolü yazarı olan tıp doktoru ve hukukçular; ulusal ve uluslararası İstanbul Protokolü eğitimlerine katılmış tıp doktoru ve hukukçular; bir konuda doktora, yüksek lisans veya lisans düzeyinde eğitim formasyonu olan veya tıpta uzmanlığı bulunan tıp doktoru ve hukukçulardır.

ACİL DESTEK BİRİMİNDE HER SORUMA YANIT ALACAK MIYIM?
Acil destek biriminden destek biriminin kuruluş amacında bahsedilen konular dahilinde yanıt alabileceksiniz. Acil çağrınıza yanıt verecek danışman konularda deneyimli, yeterli teorik bilgiye sahip adli tıp uzmanı, psikiyatri uzmanı akademisyenlerden veya alanda çalışan hekim ve hukukçulardan oluşmaktadır. Ancak çağrınızda dile getirdiğiniz her soruya anında net yanıt alamayabilirsiniz. Çağrıyı cevaplayan danışman bazı konuları merkez birime danışma gereksinimi duyabilir. Bu durumlarda sizden kısa bir süre talep edilecek ve sonra sizin aradığınız veya belirttiğiniz numaradan size geri dönülecektir.

ACİL DESTEK BİRİMİNE BAŞVURUM KAYIT ALTINA ALINACAK MI?
Başvuru formu destek birimine başvuru yapıldığında danışman tarafından başvurucunun çalışma alanı, çalışma süresi ve destek istenen konu ve destek olma yöntemlerini belgeleyen yazılı bir form olarak düzenlenecektir. Formlar sorunları paylaşmak ve çözümler üretmek amacıyla merkez birimle paylaşılacaktır. Ancak hiç bir şekilde ses kaydı alınmayacaktır. İsteyen başvurucu herhangi bir kayıt olmadan da sorusuna yanıt isteyebilir.

ACİL DESTEK BİRİMİNDE ALDIĞIM CEVAPLARI UYGULADIĞIMDA HUKUKSAL VE İDAREYLE BİR PROBLEM YAŞARSAM BU SİSTEM BENİ KORUYACAK MI?
Danışmanlık yoluyla size iletilenler bilimsel, hukuki ve etik öneriler olacaktır. Bu önerilere uymanız sonucunda mevzuata aykırı davranmış olmayacaksınız. Ancak önerilere uygun davranışınız nedeniyle bir sorunla karşılaşırsanız destek birimini bilgilendirmeyi ve meslek örgütünüz Türk Tabipleri Birliğine başvurmayı unutmayınız.