19-20 Nisan GöREV Etkinliği Hakkında Bilgilendirme

psikiyatri.org.tr /

19-20 Nisan 2011 tarihlerinde sizlerle birlikte Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde olduğu 10 sağlık meslek ve emek örgütünün çağrısıyla, Türkiye çapında düzenlenen GöREV etkinliği hekimler ve sağlık çalışanlarının yoğun ve coşkulu katılımı ile sürmektedir. Ülke çapında tüm sağlık çalışanları büyük bir heyecan ve sağduyu ile bu eyleme destek verdiler. Üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri (ASM) etkinliğe büyük bir çoğunlukla katıldılar.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Antep, Batman, Hakkari, Van, Tunceli, Hatay, Kocaeli, Bursa, Kırklareli, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Mardin illerinde yaygın ve kitlesel katılım, kalan illerde de kısmi katılımlar yanı sıra basın açıklamaları yapılarak GöREV etkinliği desteklendi. Halkımız da, acil durumlar dışında, ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerine başvurmayarak çok ciddi bir destek verdi.

Bildiğiniz gibi 30 bini aşkın hekim ve sağlık çalışanı, 13 Mart’ta iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık talepleriyle Sıhhiye Meydanı’ndaydık. Talepleri sadece kendileriyle ilgili değildi. Halkımız için de katkı/katılım payı ödemelerini gerektirmeyen, eşit, nitelikli, ücretsiz, erişilebilir sağlık hizmeti talep etmiştik. Bu taleplerin görünür kılınması ve hayata geçirilmesi için kararlılıkla, ısrarla, sağduyulu ve ağırbaşlı bir biçimde, tek bir hastaya zarar gelmemesine büyük özen göstererek, mücadeleye devam edeceğiz.

Öte yandan, GöREV etkinliğine katılan sağlık çalışanlarının bazı özel güvenlik görevlileri, hastane başhekimleri ve il sağlık müdürleri tarafından engellenmeye çalışıldığı; katılmama yönünde baskı uygulandığı ve tehdit edildiği de gelen bilgiler arasındadır. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklı taleplerini, hiç kimseye zarar vermeksizin, görünür kılma çabalarının engellenmesi kabul edilemez.

GöREV etkinliğimize destek veren uzmanlık derneğiniz üyelerine şükranlarımızı sunarız. Etkinliğimiz daha önce açıklandığı gibi aynı coşku ve katılımla yarın da sürdürülecektir. Bu süreçte baskıya uğrayan bütün meslektaşlarımızın her aşamada yanında olacağımızı, öte yandan bu baskıyı uygulayan meslektaşlarımızı dikkatle izlediğimizi duyururuz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi