Türkiye Psikiyatri Derneği Avrupa Psikiyatri Birliği üyeliğine de kabul edildi

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Avrupa Psikiyatri Birliği üyeliğine de kabul edildi…
 
Türkiye Psikiyatri Derneği kuruluşundan itibaren psikiyatri alanında uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Bu çerçevede Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde sağlık hizmetleri ve uzmanlık eğitimlerinin standardizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin (UEMS) Psikiyatri Bölümü ve Yeterlilik Kuruluna üye olmak için gerekli girişimlerde bulunmuştur. 2002 yılından beri Türkiye Psikiyatri Derneği, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Psikiyatri Bölümü ve Yeterlilik Kurulu toplantılarında “aday üye statüsünde” düzenli olarak temsil edilmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği, 1950 yılında dünya ülkelerinin psikiyatri uzmanlık dernekleri tarafından kurulan Dünya Psikiyatri Birliği’ne (World Psychiatric Association-WPA) üyelik için gerekli girişimlerde bulunmuş ve üyeliği 2005 yılında onaylanmıştır.

Avrupa Psikiyatri Birliği (European Psychiatric Association-EPA), Avrupa’da yaşayan psikiyatristlerin bireysel üyelikleri ile oluşmuş bir dernektir. Ancak son 1 yıldır EPA bireysel üyeliklerin yanı sıra Avrupa ülkelerinin ulusal psikiyatri derneklerini de içerecek yeni bir yapılanma çalışması yürütmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği bu yapılanmanın içerisinde yer alabilmek için gerekli temaslarda bulunmuş ve 12-15 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 19. Avrupa Psikiyatri Kongresi sırasında Avrupa Psikiyatri Birliği üyeliğine kabul edilmiştir.