Türkiye Psikiyatri Derneği 6. Olağan merkez genel kurulu yapıldı.

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği 6. Olağan Merkez Genel Kurulu 26 Kasım 2005 Cumartesi günü toplandı. Divan Başkanlığı'na Prof. Dr. Savaş Kültür, Başkan Yardımcılığı'na Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, Yazmanlıklara Dr. Özge Doğanavşargil ve Dr. Başak Tokatlıoğlu seçildiler. TPD Merkez Kurulları seçim sonuçları aşağıdadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği 2005-2007 Merkez Yönetim Kurulu:

 • Prof. Dr. Şahika Yüksel (Genel Başkan),
 • Prof. Dr. Can Cimilli (Genel Başkan Yardımcısı),
 • Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu (Genel Sekreter),
 • Doç.Dr. Murat Rezaki (Sayman),
 • Doç. Dr. Ali Savaş Çilli (Dış İlişkiler Sekreteri),
 • Dr. Şeref Özer (Bilimsel Toplantılar Sekreteri),
 • Dr. Neşe Direk (Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreteri)

Merkez Onur Kurulu


 • Prof. Dr. Zeliha Tunca (Başkan),
 • Doç. Dr. Mustafa Sercan (Başkan Yardımcısı),
 • Dr. Sezai Berber (Merkez Onur Kurulu Sözcüsü)
 • Orhan Öztürk (Üye),
 • Savaş Kültür (Üye)

Merkez Denetleme Kurulu


 • Doç. Dr. Timuçin Oral,
 • Yard. Doç. Dr. Burhanettin Kaya,
 • Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa.