TTB Yüksek Onur Kurulu Kararı

psikiyatri.org.tr /

Değerli üyelerimiz

TPD'nin TTB Merkez Konseyine yapmış olduğu 29.12.2006 tarih ve 265/2006 sayılı “İstanbul'da hizmet veren bir psikiyatri hastanesinde; QEEG, TMU, ve TMS gibi bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi uygulamak” başlıklı başvuru sonucunda, TTB Onur Kurulu tarafından 28.07.2007 tarihli toplantısında alınmış karara Dr. N.T. ve Dr. H.B. İ. itiraz etmişlerdir. Bu itiraz sonucunda  dosya TTB Yüksek Onur Kurulu’na iletilmiştir. Yüksek Onur Kurulu’nun 18-19.09.2010 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan 2010/04-08 sayılı karar sonucunda; Dr. N.T. ve Dr. H. B. İ.’nin para ve uyarı cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu kararı hukuka uygun bulunmakla onanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize.