TPD ve İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 11. PSİKİYATRİ GÜZ OKULU 31 AĞUSTOS 4 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA'DA

psikiyatri.org.tr /

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
 
P S İ K İ Y A T R İ    G Ü Z  O K U L U – 11


 “BİLİM VE PSİKİYATRİ”
 
31 Ağustos-4 Eylül 2010
ANKARA
 
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ
TUNUS CAD 59/5 KAVAKLIDERE

ÖNYAZI
Psikiyatri Güz Okulu on yıllık tarihiyle bir geleneğe dönüştü. Hem asistan eğitimi hem de mezuniyet sonrası eğitimin günümüzdeki en değerli örneklerinden biri oldu. Her yıl ele aldığı temayı en ince ayrıntısına dek tartışan ve zihinlerde üretken bir devinim yaratan özgün bilimsel ve eğitsel bir toplantı kimliği kazandı. 2010 yılının Eylül ayında Güz Okulu’nun 11.sini gerçekleştireceğiz. Bu yıl Ankara’da, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin ev sahipliğinde dernek genel merkezinde gerçekleştireceğiz ve  katılımcılar, eğiticilerle yeniden buluşacağız.Bu yılın teması Bilim ve psikiyatri”. Bu başlık altında bilimsel düşüncenin doğuşundan araştırmaya, bilimin yönteminden psiko-dinamik açıdan bilimsel meraka, istatistikten makale yazmaya, çıkar çatışmasından etik ihlale, kanıta dayalı tıptan bilim insanlarının ve felsefecilerin dünyayı anlamamıza katkılarına varan bir yelpazede bilim ve psikiyatri ilişkisini tartışacağız. Okulumuz31 Ağustos 2010 tarihinde açılacak ve 4 Eylül 2010 da katılımcılarına sertifikalarını vererek kapanacak.
 
Psikiyatri Güz Okulu’nun önceliği asistan eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitime katkı sağlamanın yanında, farklı bölge ve kurumlarda çalışan psikiyatri asistan ve uzmanları arasındaki bilimsel ve eğitsel iletişimi ve mesleki dayanışmayı artırmaktır. Katılımcı sayısı etkileşimin daha iyi olması gerekçesiyle 50 ile sınırlandırılmıştır. Katılımcılar başvuru sırasına göre belirlenecektir. Başvuranların katılmaktan vazgeçmeleri durumunda yedek listeden yine başvuru sırasına göre çağrı yapılacaktır. Eğitim etkinliğimiz TTB tarafından kredilendirilecektir.
 
"Psikiyatri Güz Okulu" önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye Psikiyatri Derneği eğitim etkinlikleri kapsamında yer alacak ve TPD okulları çerçevesinde sürdürülecek...

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Süheyla Ünal-İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD
Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD
Prof. Dr. Selçuk Candansayar-Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD    
Doç. Dr. Burhanettin Kaya-Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi-Türkiye Psikiyatri Derneği BÇB Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Şükrü Kartalcı-İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD
Uz. Dr. Mehmet Yumru- Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Sekreteri

PROGRAM

31 Ağustos Salı
 
 
09.00-09.30
Tanışma ve kurs programının tanıtımı
BURHANETTİN KAYA
09.00-10.30
Bilim, bilimsel düşünce, bilimsel felsefe ve bilim felsefesi
YAMAN ÖRS
10.30-10.45
ARA
 
10.45-12.00
Bilimci Freud’un felsefeye bakışı: Alaycı bir eleştirellik
YAMAN ÖRS
12.00-13.00
YEMEK ARASI
 
13.00-15.00
Tıp  ve İktidar
TOLGA ERSOY
15.00-15.30
ARA
 
15.30-17.30
Freud'un yaşamı: Bir Otoanaliz Çabası Nasıl Bilime Dönüştü?
Psikodinamik açıdan Merak
ONUR  ÖZALMETE
1 Eylül Çarşamba
 
 
08.30-10.30
 
Bilimsel yöntem nedir?
Bilimsel araştırma nasıl yapılır?
Bilimsel araştırmalarda hipotez kurmak ve sınamak
SÜHEYLA ÜNAL
10.30 -10.45
ARA
 
10.45-12.00
Tıbbi araştırma yöntemlerinin psikiyatri için geçerliliği
Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan yöntemler ve psikiyatri , dil felsefesi ve bilim
İNCİ ÖZGÜR İLHAN
SALİME TARİHÇİ
12.00-13.00
YEMEK ARASI
 
13.00-15.00
Biyotıp ve Sosyal Bilimler Kavşağında Psikiyatri 
CEM  ATBAŞOĞLU
15.00-15.30
ARA
 
15.30-17.30
Bilim adamı, bilim insanından bilimciye: Bir bilimci olarak psikiyatr
SELÇUK CANDANSAYAR
2 Eylül Perşembe
 
 
08.30-10.30
 
Psikiyatri ve Biyoistatistik, Bilimsel araştırmalarda temel istatistiksel kavramlar
GÜLŞAH SEYDAOĞLU
10.30 -10.45
ARA
 
10.45-12.30
Psikiyatri araştırmalarında ve Kanıta Dayalı Tıpta istatistiksel kavramlar
GÜLŞAH SEYDAOĞLU
12.30-13.30
YEMEK ARASI
 
13.30-15.00
Kanıta Dayalı Tıp ve Psikiyatri: Bilimsel yayınların güvenilirlik düzeylerini değerlendirmede uluslararası ölçütler
TİMUÇİN ORAL
 
15.00-15.30
ARA
 
15.30-18.00
Bir fikrin araştırmaya dönüşmesi (Araştırmanın sorusunu, hipotezini, başlığını, tasarımını, yöntemini, öneri formunu yazmak, Kanıta dayalı tıp yöntemlerini kullanarak Psikiyatri makalelerine eleştirel değer biçme, piks yöntemi ile soru oluşturma, cochrane veri tabanında makale tarama, RCT veya Meta Analiz çalışmalara eleştirel değer biçme)katılımcılar araştırma yapmayı planladıkları bir konuda uygulama yapacaktır
Uygulama
GÜLŞAH SEYDAOĞLU
SÜHEYLA ÜNAL
TİMUÇİN ORAL
3 Eylül Cuma
 
 
08.30-10.30
Hakemli dergilere makale yazmak ve yayınlamak, uluslararası indekslere girmek, bilimsel dergiler ve güvenilirlik ölçütleri
AYLİN ULUŞAHİN
 
10.30 -10.45
ARA
 
10.45-12.00
Bir Bilimsel Makale Nasıl Okunur?
AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ 
12.00-13.00
YEMEK ARASI
 
13.00-15.00
Bilimsel bir yazının yayımlanması: Kurallar, İhlaller ve Çevreleyen Bağlam
MURAT CİVANER
 
15.00-15.30
ARA
 
15.30-17.30
Bilimsel araştırmalarda çıkar çakışması/çatışması
HALİS ULAŞ
4 Eylül Cumartesi
 
 
08.30-10.30
Meta-analiz SEVGİ GÜNEY
10.30 -10.45
ARA
 
10.45-12.00
Büyük bilim insanları: Beyinleri nasıl çalışır? Farkları, farklılıkları ve fark yarattıkları
MEHMET KİTAPÇI
12.00-13.00
DEĞERLENDİRME VE SERTİFİKA TÖRENİ
 
 
   
 
 
 
 
 
 


TPD PSİKİYATRİ GÜZ OKULU-11
“Bilim ve Psikiyatri”
31 Ağustos-4 Eylül 2010 ANKARA
31 Ağustos
1 Eylül
2 Eylül
3 Eylül
4 Eylül
09.00-09.30
Tanışma ve kurs programının tanıtımı
Doç. Dr. Burhanettin Kaya
08.30-10.30
Bilimsel yöntem nedir?
Bilimsel araştırma nasıl yapılır?
Bilimsel araştırmalarda hipotez kurmak ve sınamak.
SÜHEYLA ÜNAL
08.30-10.30
Psikiyatri ve Biyoistatistik,
Bilimsel araştırmalarda temel istatistiksel kavramlar
GÜLŞAH SEYDAOĞLU
08.30-10.30
Hakemli dergilere makale yazmak ve yayınlamak, uluslararası indekslere girmek, bilimsel dergiler ve güvenilirlik ölçütleri
AYLİN ULUŞAHİN
 
08.30-10.30
Meta-analiz
SEVGİ GÜNEY
09.00-10.30
Bilim, bilimsel düşünce, bilimsel felsefe ve bilim felsefesi
YAMAN ÖRS
 
10.30-14.45 ARA
10.30 -10.45 ARA
10.30 -10.45 ARA
10.30 -10.45 ARA
10.30 -10.45 ARA
10.45-12.00
Bilimci Freud’un felsefeye bakışı: Alaycı bir eleştirellik
YAMAN ÖRS
 
10.45-12.00
Tıbbi araştırma yöntemlerinin psikiyatri için geçerliliği,
Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan yöntemler ve psikiyatri,
İNCİ ÖZGÜR İLHAN
 
Dil felsefesi ve bilim
SALİME TARİHÇİ
 
 
10.45-12.00
Psikiyatri araştırmalarında ve Kanıta Dayalı Tıpta istatistiksel kavramlar
GÜLŞAH SEYDAOĞLU  
10.45-12.00
Bir Bilimsel Makale Nasıl Okunur? AYŞE DEVRİM BAŞTERZİ
10.4
Büyük bilim insanları: Beyinleri nasıl çalışır? Farkları, farklılıkları ve fark yarattıkları
MEHMET KİTAPÇI
5-12.00
12.00-13.00 YEMEK ARASI
12.00-13.00 YEMEK ARASI
12.00-13.00 YEMEK ARASI
12.00-13.00 YEMEK ARASI
12.00-13.00 YEMEK ARASI
13.00-15.00
Tıp ve İktidar
TOLGA ERSOY
 
 
13.00-15.00
Biyotıp ve Sosyal Bilimler Kavşağında Psikiyatri 
CEM ATBAŞOĞLU
13.00-15.00
Kanıta Dayalın Tıp ve Psikiyatri,
Bilimsel yayınların güvenilirlik düzeylerini değerlendirmede uluslararası ölçütler
TİMUÇİN ORAL
 
13.00-15.00
Bilimsel bir yazının yayımlanması: Kurallar, İhlaller ve Çevreleyen Bağlam
MURAT CİVANER
 
13.00-15.00
15.00-15.30 ARA
15.00-15.30 ARA
15.00-15.30 ARA
15.00-15.30 ARA
15.00-15.30 ARA
15.30-17.30
Freud'un yaşamı: Bir Otoanaliz Çabası Nasıl Bilime Dönüştü?
Psikodinamik açıdan merak
ERDEM ONUR ÖZALMETE
 
15.30-17.30
Bilim adamı, bilim insanından bilimciye: Bir bilimci olarak psikiyatr
SELÇUK CANDANSAYAR
 
 
15.30-17.30
Bir fikrin araştırmaya dönüşmesi (Araştırmanın sorusunu, hipotezini, başlığını, tasarımını, yöntemini, öneri formunu yazmak, Kanıta dayalı tıp yöntemlerini kullanarak Psikiyatri makalelerine eleştirel değer biçme, piks yöntemi ile soru oluşturma, cochrane veri tabanında makale tarama, RCT veya Meta Analiz çalışmalara eleştirel değer biçme)katılımcılar araştırma yapmayı planladıkları bir konuda uygulama yapacaktır
 
15.30-17.30
Bilimsel araştırmalarda çıkar çakışması/çatışması
 HALİS ULAŞ
 
15.30-16.30
DEĞERLENDİRME VE
SERTİFİKA TÖRENİ