TPD Yeterlik Sınavı

psikiyatri.org.tr /

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Psikiyatri Derneği 5. Yeterlik Sınavı aşağıdaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2010, Perşembe olarak belirlenmiştir. Yazılı sınava uzmanlık eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir.
 
 Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın TPD Genel Merkezi'ne aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.
 

 Saygılarımızla
 TPD Yeterlik Yürütme Kurulu
 

 Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:
 Gün: 5 Ekim 2010, Salı
 Başlama Saati: 10.00
 Yer: Swiss Hotel, İzmir
 
 Uygulamalı Sınav:
 Gün: 5 Kasım2010 2010, Cuma
 Yer: Ege Üniv. Tıp Fak. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 
 Başvuru:
 Başvuru için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na bir dilekçeyle başvurulması ve dilekçeye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir.
 1-Asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği, yoksa kurum onaylı asistanlık süresinin belgelendiği bir yazı,
 2-Sınava katılım ücreti olan 25 TL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki 4209-0759337 No'lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi,
 3- Uygulama sınavı için Türkiye'de psikiyatri uzmanı olarak çalışabilir olduğunu gösterir bir belge.
 
Başvuru adresi:
 Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi
 Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA
 Tel:  (0312) 468 74 97 
 Fax: (0312) 426 04 53