TPD Merkez Yönetim Kurulu 2. 3 aylık çalışma raporu (Mart-Mayıs 2010)

psikiyatri.org.tr /

TPD Merkez Yönetim Kurulu 2. 3 Aylık Raporu
(Mart 2010 – Mayıs 2010)
 
Genel başlıklar
1.      TPD’ne bağlı iktisadi teşekkül kuruldu.
2.      15. Yıl kutlamaları kapsamında 19. APG’ye derneğin kurucu yönetim kurulu üyeleri davet edildi.
3.      BEKSAV tarafından düzenlenecek Çocuk İstismarı başlıklı sempozyum için maddi destekde bulunuldu.
4.      Meslekte 40 yılını tamamlayan psikiyatristlerin 46. UPK’ya davet edilmelerine ve plaket verilmesine karar verildi.
5.      46. UPK ve sonraki kongrelerimizde 65 yaş ve üstü meslektaşlardan kayıt ücreti alınmamasına karar verildi.
6.      Örgüt belleği kitabı edisyonun yapılarak 19. APG’de dağıtılmasına karar verildi.
7.      Etik Danışma Kurulu üyeleri belirlendi. Yönerge değişikliği yapıldı.
8.      Ödül Yönergesi’nde değişiklikler yapıldı.
9.      14 Mart 2010’da TTB’nin düzenlemiş olduğu Sağlık Bakanlığı’nın önüne çelenk koyma eylemine TPD adına Dr. Sezai Berber katıldı.
10. Yıllık Toplantı – Bahar Sempozyumu sırasında psikiyatri ile ilişkili diğer dernek yöneticileriyle işbirlği olanaklarının geliştirilmesine yönelik bir değerlendirme toplantısı yapıldı.
11. Yıllık Toplantı –Bahar Sempozyumu sırasında şube temsilcileri le birlikte merkez Eşgüdüm toplantısı yapılarak uygulama ve planlamalar tartışıldı.
12. Mevcut TPD web sitesinin daha aktif bir hale getirilmesi için örnek çalışmalar istenmesine karar verildi.
Bilimsel Toplantılar
  1. 2010 yılında düzenlenecek 11. Güz Okulu’nun TPD tarafından desteklenmesine ve dernek merkezinde yapılmasına karar verildi.
  2. 2010 CETAD Kongresi DK’da derneğimizi temsilen Cinsel İşlev Bozuklukları BÇB koordinatörü Dr. Ejder Akgün Yıldırım’ın yer almasına karar verildi.
  3. Kongrelerimizde yapılan TPD Forumlarına sadece psikiyatristlerin katılmasına karar verildi.
  4. 19. APG’de 18 Haziran’da MEK toplantısı yapılmasına karar verildi.
  5. Kriton Dinçmen Adli Psikiyatri Toplantıları’nın desteklenmesine karar verildi.
  6. 2011 WPA Tematik Kongresi için WPA Sekreteri Levent Küey ve TNPD ile birlikte ihale çalışmaları yapıldı.
 
Sınır İhlalleri:
1.      Kadir Sivrioğlu’na ait web sitesinde yer alan bilgiler nedeniyle ilgili şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
2.      Yeterlik Kurulu’ndan gelen Sosyal Psikiyatri Uzmanlığı ile ilgili görüşün Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Sağlık Bakanlığı’na ve YÖK’e gönderildi.
3.      Depresyon bilinçlendirme projesi ile ilgili firmalar dinlenildi. Projenin uygulanması uygun görülmedi.
4.      Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız hipnoz uyguladığını belirten psikiyatri hekimi olmayan kişilerin psikiyatrik hastalıkları tedavi etmesi ile ilgili şikayetimize vermiş olduğu yanıtı üyelerimize duyuruldu. Yanıtta adı geçen kişilerin TC yasalarına göre suç işlediğini ve gereğinin yapılması için ilgili kurumlara bilgi verildiği belirtilmekte idi.
 
 
 
 
 
Yeterlik Kurulu
1.      YK’nın Ziyaret Kurulu Eğitimi ile ilgili talebinin kabul edilerek eğitime katılacakların ulaşım masraflarının TPD tarafından karşılanmasına karar verildi.
 
Bilimsel Çalışma Birimleri
1.      Afet BÇB’nin kitap çeviri ve basım talebi onaylandı.
2.      Yıllık Toplantı –Bahar Sempozyumu sırasında BÇB koordinatörleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı. Daha etkin, hızlı ve verimli bir çalışma sağlayabilmek için çalışma yönergesi hazırlanarak tartışmaya açılması planlandı.
 
Basın-Tanıtım
 
1.      Her yıl düzenli olarak verilen TPD Basın Ödülü bu yıl 14. YT-BS sırasında verildi. Jüri üyeliklerini Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa (TPD Başkanı), Prof. Dr. Doğan Şahin, Doğan Tılıç (Avrupa Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Serpil Aygün Cengiz (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi), Prof. Dr. Selçuk Candansayar (Birgün Gazetesi Yazarı)’ın yaptığı ödüllere; görsel medya ve radyo dalında Sabri Duransoy Halk TV’deki “Hergün Farklı” ve aynı dalda Esra Kazancıbaşı Habertürk TV’de “Medikal” programlarıyla, yazılı basın dalında ise Filiz İçke Yeni Asır Gazetesi’ndeki “Sağlık ve İnsan” yazı dizisiyle layık görülmüştür.
2.      Psikiyatrinin tanıtımı amacıyla Türkiye Psikiyatri Derneği Kısa Film Yarışması düzenlendi. Ödül töreni 5–9 Ekim 2010 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek olan 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında gerçekleştirilecektir.TPD Kısa Film Yarışması Seçici Kurulu: Ahmet Şefik Güngör, Tahsin İşbilen, Halis Ulaş. TPD Kısa Film Yarışması Ödül Jürisi: Tunç Alkın, Fatih Altınöz, Özer Kızıltan, Zuhal Çetin Özkan, Enis Rıza olarak belirlenmiştir.
3.      14. YT-Bahar Sempozyumu ve 19. APG’de basın toplantıları yapıldı.
 Basın Çalışması Başlıkları
-Mesleki sınırlar
-Ruh sağlığı sorunu olanlar önce kime başvurmalı?
-Toplumda yaygın görülen ruhsal bozukluk: Depresyon
-Çocukların cinsel istismara uğramasını önlemek devletin asil sorumluluğudur.
-Ancak güvenceli ve güvenli bir çalışma ortamında çalışanın beden ve ruh sağlığı korunur.
-Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalınmamalıdır.
-Uyuşturucu bağımlılığı bir suç değil tedavi edilebilen bir ruh sağlığı sorunudur.
  
Eğitim-Araştırma
1.      Amerikan Psikiyatri Birliği’nin psikoterapi ile ilgili temel kitaplarının çeviri ve çoğaltma haklarının alınması amacıyla ilgili kuruluşla temasa geçilerek Türkçe çevirilerinin basılmasına karar verilmiştir.
2.      Psikiyatri asistan eğitim süreleri için ilgili birimlerden ve webden antetli maille üyelerden görüş alınması sonucunda psikiyatrik uzmanlık eğitiminin 5 yıla çıkarılması için dava açılmasına karar verildi.
3.      Dernek tarafından yayınlanması düşünülen bilimsel araştırma dergisi ile ilgili BÇB koordinatörlerinden ve konu ile ilgili üyelerimizden görüş istenmesine karar verildi.
4.      TİHV ile işbilrliği içinde Eylül’ün son haftasında İstanbul Protokolü Eğitimi düzenlenmesine, bu eğitim ile ilgili çalışmaların Dr. Burhanettin Kaya ve Dr. Halis Ulaş tarafından yapılmasına karar verildi.
5.      Asistan müfredatının elektronik ortamda asistanlara gönderilmesine karar verildi.
6.      TPD bünyesine Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Kurulu oluşturulmasına, bu kurulun oluşturuluş şekli, üyeleri, çalışma esasları, görev ve yetki alanlarının belirlenmesi ve yönergesinin hazırlanması için TPD-STE/SMG temsilcileri Prof.Dr. Simavi Vahip ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi, TTB-UDEK STE/SMG Kurulu'ndan Prof.Dr. Raşit Tükel ve TPD-MYK adına Prof.Dr.Tunç Alkın görevlendirildi.
7.      Yurtdışı Eğitim Bursu burs başvuruları değerlendirildi. Yurtdışı Asistan Eğitimini Destekleme Bursu için başvuran 5 adaydan Dr. Muzaffer Kaşar, Dr. Sinan Gülöksüz, Dr. Hale Yapıcı Eser ve Dr. Sevcan Sarı'nın 3'er ay süreyle desteklenmelerine karar verildi.
        
 
 
TPD MYK uygulamaları ilgili bilgilere www.psikiyatri.org.tr web sayfası MYK kararları başlığı altından ve TPD Bülteni aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
 
 
TPD Merkez Yönetim Kurulu