DR. FÜSUN SAYEK IV. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI

psikiyatri.org.tr /

DR. FÜSUN SAYEK IV. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda 10 Nisan 2010 tarihinde yapılacaktır. Ayrıntılı programa
http://www.ttb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.