TPD Denizli Şubesi Basın Açıklaması

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Denizli Şubesi Basın Açıklaması
Aralık ayı başında yerel ve ulusal yazılı ve görsel  basında yer alan haberlerde “yüksek doz ilaç öldürüyordu”, “aşırı doz bu hale getirdi”, “psikiyatriste gitti bu hale geldi”  tarzında haberler yer almıştır. Bu haberlerde sadece olaydan etkilenmiş kişi ve yakınlarının iddiaları dile getirilmiş, haberin doğruluğu yeterli şekilde araştırılmadan halkımıza duyurulmuştur. Haberlerin detayında hastaya aşırı dozda ilaç verildiği ve hastaya cilt testi, duyarlılık testi yapılmadan ilaç başlandığı şeklinde iddialarda bulunulmuştur. Hâlbuki gerçekte hastaya verilen ilaç dozu Sağlık Bakanlığı’nın müsaade ettiği dozun altıda biri olup, ilaçla ilgili bir cilt testi ne yurdumuzda ne de dünyada bulunmamaktadır. Bu durum olay sonrasında Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Merkez Yönetim Kurulu tarafından araştırıldıktan sonra gerek genel merkez gerekse TPD Denizli şubesi olarak tarafımızdan basın açıklamasıyla duyurulmuştur. Denizli Valiliği tarafından yürütülen idari soruşturma sonucunda olayın bir ilaç yan etkisi olduğuna, ilaç yan etkisinin önceden kestirilemeyeceğine ve Sultan Akman’ın takip ve tedavisini sürdüren doktorlar Uz.Dr. Fatma Özdemir, Uz.Dr. Kemal Kaya ve Uz.Dr. Melike Ceyhan Balcı Şengül’ün herhangi bir ihmal, kusur, eksik ya da yanlış uygulaması olmadığına karar verilmiştir.
Bu haber sebebi ile meslektaşlarımız özellikle basında adı geçen Dr. Melike Ceyhan Balcı Şengül gerek kişilik hakları gerekse mesleki ve kamusal açıdan mağdur olmuş ve haber sebebi ile zarar görmüştür. Olayları insanlarımıza doğru, dürüst, tarafsız olarak duyurmakla yükümlü olan basın kuruluşlarının bu konuda daha duyarlı olmasını belirtiyor ve olayla ilgili her türlü yasal hakkımızı elimizde tuttuğumuzu belirtmek istiyoruz.
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
Denizli Şubesi adına
Genel Sekreter