PSİKİYATRİK EPİDEMİYOLOJİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ ÇALIŞTAY DÜZENLİYOR

psikiyatri.org.tr /

PSİKİYATRİK EPİDEMİYOLOJİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ ÇALIŞTAYI

KONULAR

 

 • Psikiyatrik epidemiyoloji BÇB tarihçesi
 • Psikiyatrik epidemiyoloji BÇB tanımlar, misyon ve vizyon, ilkeler, amaçlar
 • Psikiyatrik epidemiyoloji BÇB temel organizasyonel gereksinimler bağlamında güçlü ve zayıf yönler
 • Psikiyatrik epidemiyoloji çalışmaları: Fırsatlar & tehditler
 • Ekip çalışması-liderlik
 • Psikiyatrik epidemiyolojik araştırmalarda finansman
 • Psikiyatrik epidemiyolojik araştırmalarda sözleşmeli aracı kuruluş
 • Psikiyatrik epidemiyolojik araştırmalarda teknoloji & veri güvenliği
 • Temel istatistik & psikiyatrik epidemiyoloji: Yeri ve önemi
 • Psikiyatrik epidemiyoloji & resmi otorite ile ilişkiler
 • Psikiyatrik epidemiyolojide araştırma etiği
 • Psikiyatride tanı, ölçme ve değerlendirme
 • Psikiyatrik epidemiyolojide metodoloji & taslak çalışma protokolü hazırlama
 • Üniversite, bilim ve bilim düşüncenin geliştirilmesi
 • Araştırmalarda kullanılması gereken istatistiksel yöntemler
 • Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler
 • Psikiyatrik epidemiyolojide araştırma etiği
 • Bilimsel yayın etiği ve etik-dışı davranışlar
 • Halk Sağlığı ve Sosyal psikiyatri
ÇALIŞTAY EKİBİ

Cengiz Han Açıkel - Hamdi Akan - Oğuz Akbaş - Recep Akdur - Tamer Aker - Murat Akova -
Yıldız Akvardar - Köksal Alptekin - Ömer Aydemir - Can Cimilli - Banu Çakır - M.Murat Demet - Orhan Doğan - Bülent K. Gültekin - Mutlu Hayran - Emin Kansu - Sürel Karabilgin - Akfer Karaoğlan Kahiloğulları - Cengiz Kılıç - Selim Kılıç - Sibel Kıran - Numan Konuk - Levent Küey - Aslıhan Polat - Mete Saylan - Mustafa Sercan - Vildan Sümbüloğlu - Kadir Sümbüloğlu - Bedirhan Üstün