TPD Ankara Şubesi Aylık Olgu Sunumu Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

TPD Ankara şubesi tarafından gerçekleştirilmekte olan bilimsel etkinlikler kapsamında ayda bir düzenlenen “Olgu Sunumları" toplantısı 13 Ocak 2010  Çarşamba günü saat 1800‘de Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere/ ANKARA adresinde yapılacaktır.

Aşağıda özeti verilen olgu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında görev yapan Dr. Şeref Can Gürel ve Uzm. Psk. Talat Demirsöz tarafından sunulacaktır.
Olgu Özeti: 

25 yaşında, erkek, üniversite 3. sınıf öğrencisi, şizofreni tanısı ile takip edilen hastanın 10 yaşından beri uygulanan antipsikotik tedavilere rağmen devam eden işitme varsanıları mevcuttur. Kliniğimizde, hastanın işitme varsanılarına yönelik olarak uygulanan bilişsel davranışçı terapi ve tekrarlayıcı transkraniyal manyetik uyarım tedavileri aylık vaka toplantısında tartışılacaktır.