Adli Psikiyatri Bçb'nin Bağımlılık Değerlendirmesi Konusunda Açıklaması

psikiyatri.org.tr /


 Derneğimiz üyelerinden Dr. Bülent Demirbek'in yeni TCK'nun bu uygulamayı kaldırmasına rağmen mahkemelerin kişileri madde bağımlısı olup olmadıkları konusunda karar verilmek üzere psikiyatriye sevk etmelerinin devam etmesi konusundaki başvurusu Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimine yönlendirilmiştir. Adli Psikiyatri BÇB koordinatörü Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa'nın konuyla ilgili açıklaması ektedir.
 
 
 Yeni TCK’nun yürürlüğe girmesinden sonra da, mahkemeler bağımlı olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla kişileri hastanelere yollamaktadır. Bu uygulamanın eski döneme kıyasla giderek azalmasına karşın, ceza yargılamalarında YTCK 191. maddesi 2. ve 3. bendinde yer alan yeni düzenleme vurgulanarak mahkemenin bilirkişilik isteminin açıklığa kavuşturulması istendiğinde, mahkemeler bilirkişilere tekrar başvurmamaktadır. Yasal düzenleme açıktır ve zaman içinde hukukçular arasında da doğru uygulama yaygınlaşacaktır. Ancak hukuk mahkemelerindeki yargılamalarda (örneğin boşanma davası sırasında bağımlılığın belirlenmesinin istenmesi durumunda) değerlendirme yapılması ve rapor düzenlenmesi gerekmektedir.
 
 Öte yandan YTCK 57. Maddesi 7. bendinde ve 191. maddesi 2. ve 3. bendinde yer alan yeni düzenlemeye göre, madde kullanımı suçu işleyen kişilerin tedavi edileceği yer yüksek güvenlikli servisler değildir. Yasada “alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir” ibaresi yeralmaktadır. Bu kişilerin alkol-madde bağımlıları tedavi merkezleri ya da servislerinde tedavi edilmeleri öngörülmektedir. Yüksek güvenlikli servislerde ceza sorumluluğu olmayan kişilerin tedavisi söz konusudur. Bu servislere ilişkin değerlendirme ve önerileri içeren bir rapor daha once derneğimiz aracılığı ile Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na iletilmiş olup, bu rapora dernek web sayfasından ulaşılabilir .
 
 Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa
 TPD Adli Psikiyatri BÇB Koordinatörü