TEMEL ASİSTAN EĞİTİMİNİN YENİ MODÜLÜ 30 EKİM-1 KASIM TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL'DA YAPILIYOR

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarım
 
Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından birinci yıl asistanlarına yönelik olarak geçen yıl başlatılan ve bu yıl TPD Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumunda ikincisi gerçekleştirilen "Temel Asistan Eğitimi"nin üçüncüsü ile 4. yıl asistanlarına yönelik olarak planlanan ve uzmanlık öncesindeki asistanlarımızı uzmanlık yaşamına hazırlamayı amaçlayan "Oryantasyon" eğitiminin ilki 30 Ekim-1 Kasım 2009 tarihleri arasında İstanbul'da Durusu Park Otel'de gerçekleştirilecektir.
Program ayrıntıları aşağıda verilmiştir.
 
 
Dr. Burhanettin Kaya
TPD MYK adına
 
 
TEMEL ASİSTAN EĞİTİMİ-1 PROGRAMI
BİRİNCİ GÜN - 31 Ekim 2009
09.00-09.10
Açılış Konuşması ve Eğicilerin Tanıtılması (ORTAK)
Şeref Özer
09.10-09.30
Tanışma, Kurs Programının Tanıtımı ve Beklentilerin Alınması                                
Burhanettin Kaya
09.30-10.15
Kısa Psikiyatri Tarihi-MAVİŞ BELGESELİ
Şahap Erkoç
10.30-11.15
Psikiyatrinin İnsana ve Topluma Bakışı
Selçuk Candansayar
11.30-12.15
Psikiyatrın Meslek Kimliği
Cem Kaptanoğlu
12.15-16.00
YEMEK ARASI ve SOSYAL PROGRAM
 
16.00-16.45
Psikiyatrik Etik, Ruh Hekimliği Meslek Etiği Kuralları
Doğan Şahin
17.00-17.45
Psikiyatrik Etik, Ruh Hekimliği Meslek Etiği Kuralları
Doğan Şahin
18.00-18.45
İlaç Endüstrisi İle İlişkiler Ve Etik
Halis Ulaş
19.00-19.45
Türkiye Psikiyatri Derneğinin Tarihsel Öyküsü: Dernek Neden Önemli? Neden Gerekli? Diğer Meslek Örgütleri ile İlişkiler…
Mustafa Sercan
19.45-20.00
Günün Değerlendirilmesi
Burhanettin Kaya
20.00-23.00
Akşam Yemeği ve Sosyal Program
 
İKİNCİ GÜN – 1 Kasım 2009
08.30-09.15
Klinik Eğitime Yaklaşım
Burhanettin Kaya
09.30-10.15
Psikiyatri Eğitiminin Temel İlkeleri: Standartlar, Sorunlar
Raşit Tükel
10.30-11.15
Alanda Çalışan Psikiyatri Uzmanı Gözüyle Psikiyatri Eğitimi ve Ekip ilişkisi
Mehmet Yumru
11.30.12.15
Psikiyatrın Özlük Hakları, Hak ve Yükümlülükleri
Doğan Yeşilbursa
12.30-13.15
Asistan örgütlenmesi, TTB ve AHEK süreci
Sinan Gülöksüz
13.15-13.30
Kursun Değerlendirilmesi ve Sertifika Töreni
Burhanettin Kaya
13.30-14.30
YEMEK
 
15.00-15.15
TRANSFER
 
TEMEL ASİSTAN EĞİTİMİ-2
(ORYANTASYON EĞİTİMİ) PROGRAMI
(4-5 yıl asistanları için)
BİRİNCİ GÜN – 31 Ekim 2009
09.00-09.10
Açılış Konuşması ve Eğiticilerin Tanıtılması (ORTAK)
Şeref Özer
09.10-09.30
Tanışma, kurs programının tanıtımı ve beklentilerin alınması
Halis Ulaş
09.30-10.15
Psikiyatrın toplumsal sorumluluğu (hekim rolünün farkında olma, eğitim medyada nasıl tutumlar sergileyeceği)
Selçuk Candansayar
10.30-11.15
Psikiyatrın Meslek Kimliği
Cem Kaptanoğlu
11.30-12.15
Grup dinamiklerini yönetme
Burhanettin Kaya
12.15-16.00
YEMEK ARASI ve SOSYAL PROGRAM
(Okçuluk, Müze Gezisi vs.)
16.00-16.45
Uzakta uzman olmanın dayanılmaz hafifliği (Anadolu’da uzmanın karşılaştığı sorunlar ve olumlu deneyimler)
Mehmet Yumru
17.00-17.45
Bir kliniği yönetmek, psikiyatride ekip ilişkisi, asgari servis standartları (Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği)
Mustafa Sercan
18.00-18.45
Psikiyatrın Özlük Hakları, Hak ve Yükümlülükleri (Görevlendirmeler, savcıların ve vali kaymakam, sağlık müdürü gibi yöneticilerin görevlendirmeleri ve hukuki durum)
Ziynet Özçelik
19.00-19.45
Psikiyatrik etik ve ruh hekimliği meslek etiği kuralları
Doğan Şahin
19.45-20.00
Günün değerlendirilmesi
Halis Ulaş
20.00-23.00
AKŞAM YEMEĞİ ve SOSYAL PROGRAM
 
İKİNCİ GÜN – 1 Kasım 2009
08.30-09.15
Rapor Örnekleriyle Adli psikiyatri, bilirkişilik, ceza ehliyeti ve fiil ehliyeti
Doğan Yeşilbursa
09.30-10.15
Kadın mağdurun (adli psikiyatrik) değerlendirilmesi (şiddet, istismar)
Şahika Yüksel
10.30-11.15
Çocuk ve ergenin adli psikiyatrik değerlendirmesi ve özürlülük,
Ayşen Coşkun
11.30-12.15
Alkol, madde ve denetimli serbestlik
Latif Alpkan
12.30-13.15
Rapor örnekleriyle sürücü raporları, psiko-teknik değerlendirme,
Mustafa Sercan
13.15-14.00
YEMEK
 
14.00-14.45
Rapor örnekleriyle silah ruhsatına ilişkin değerlendirme ve rapor düzenlenmesi, özürlülük, iş göremezlik (maluliyet), istirahat, işbaşı raporları
Hüseyin Soysal
14.45-15.00
Kursun Değerlendirilmesi ve Sertifika Töreni
Şeref Özer
15.00-15.15
TRANSFER