TPD ERZURUM ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI


            Türkiye Psikiyatri Derneği Erzurum Şubesi olağan genel kurulu 19 Eylül 2009 Cumartesi günü saat 14:00'de dernek binamızda  (
Hüseyin Avni Ulaş Mah. 4.Siteler Beldekent Yapı Koop. No:2 Yıldızkent / ERZURUM)    yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul 26 Eylül 2009 Cumartesi günü saat 14:00'de aynı yerde toplanacaktır. Üyelerimize duyurulur. 
 
TPD Erzurum Şubesi Yönetim kurulu
 
GÜNDEM
1.      Açılış ve saygı duruşu
2.      Kongre divanı seçimi
3.      Faaliyet raporunun sunulması
4.      Hesapların tetkik ve ibrası
5.     Denetim kurulu raporunun sunulması
6.      Yönetim, denetim ve onur kurulları seçimi
7.      Dilek ve temenniler
8.      Kapanış