TPD Antalya Şubesi Genel Kurul Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

TPD Antalya Şubesi 5. Genel Kurul Toplantısı 23 Eylül 2009 Çarşamba günü Akdeniz Ünv. Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri A.D. Toplantı salonunda saat 12:30'da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7 gün sonra, 30 Eylül 2009 Çarşamba günü aynı yer ve satte yeterli çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur. Saygılarımla

TPD Antalya Şubesi Başkanı

Dr. Buket CiNEMRE

GÜNDEM

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2. Divan heyetinin oluşturulması

3. 2008-2009 şube faaliyet raporunun okunması

4. Hesapların tetkik ve ibrası

5. Denetim kurulu raporunun okunması ve oylamaya sunulması

6. Yeni yönetim ve denetim kurulları ile  delegelerin seçilmesi

7. Dilek ve temenniler 

8. Kapanış