TPD iSTANBUL ŞUBESİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

psikiyatri.org.tr /

 
TÜRKİYE 
 PSİKİYATRİ
 DERNEĞİ                                            
 
 İSTANBUL ŞUBESİ
 
Kuruluşu: 1998
34-87/066
 
 
 
Yönetim Kurulu
2007-2009
 
Başkan
Dr. E. Emrem BEŞTEPE
 
2. Başkan
Yrd. Doç.Dr. Hakan ATALAY
 
Şube Sekreteri
Dr. Ayşegül AKSAKAL
 
Sayman
Dr. M.Sıla YAZAR
 
Şube Bilimsel Toplantılar Sekreteri
Dr. İ. Sinan GÜLÖKSÜZ
 
 
 
Adres
19 Mayıs Mah. Operatör Raif Bey Sokağı Moralı Apt. No: 31 / 2
Şişli / İstanbul
 
Tel:0212-219 97 77
Fax:0212-343 00 95
e-posta
 
 TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
İSTANBUL ŞUBESİ
 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
 
 
 
       Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Eylül 2009 Pazar günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 27 Eylül Pazar günü saat 13.30' da Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
 
       Şubemizin 2009-2011 yılı için yönetimini üstlenecek yeni yönetim kurulu üyelerinin, ayrıca denetleme kurulu üyelerinin ve delege seçimlerinin yapılacağı genel kurula tüm üyelerimizin katılımını beklediğimizi iletir, sevgi ve saygılarımızı sunarız. 
 
TPD İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu
 
                   
GÜNDEM:
1-     Açılış ve Yoklama,
2-    Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
3-    Saygı Duruşu,
4-    Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve tartışılması,
5-    Denetleme Kurulu raporunun okunması ve tartışılması,
6-    Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun aklanması,
7-    Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
8-    Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi,
9-    Dilekler ve temenniler
10- Kapanış.