TPD Edirne Şubesi Genel Kurul Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

Sayın Üyemiz   

Türkiye Psikiyatri Derneği Edirne Şubesi 7. olağan Genel Kurul toplantısı 22 Eylül 2009 Salı günü saat 18:00’de Değirmen Pub Ağaoğulları Tesisleri Edirne adresinde aşagıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7 gün sonra 29 Eylül 2009 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Katılmanızı rica ederim. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanması beklenmemektedir.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ercan ABAY
TPD Edirne Şubesi Başkanı

GÜNDEM
1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Divan heyetinin oluşturulması
3. TPD Edirne Şubesinin 2008-2009 dönem faaliyet raporunun sunulması
4. Denetim kurulu raporunun okunması ve oylamaya sunulması
5. TPD Edirne şubesinin yeni dönem yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi
6. TPD Edirne şubesini TPD merkez kurulunda temsil edecek üç delege seçimi
7. Dilek ve öneriler
8. Kapanış