TEMEL ASİSTAN EĞİTİMİNİN I. MODÜLÜ BAHAR SEMPOZYUMUNDA YENİDEN YAPILACAK

psikiyatri.org.tr /

İlki 44. Ulusal Psikiyatri Kongresinde yapılan TEMEL ASİSTAN EĞİTİMİ'nin I. Modülü Bahar sempozyumu kapsamında 14-15 Nisan 2009 tarihleri arasında   yinelenecek. Birinci yıl asistanlarına yönelik olan ve yeni başlayan asistanların meslek örgütü ile tanışma, psikiyatri kimliği, temel etik ilkeler, özlük hakları, uzmanlık eğitiminin temel ilkeleri konusunda bilgi kazanmalarını amaçlayan eğitim programının 4. yıl asistanlarına yönelik planlanan ve "oryantasyon eğitimi" olarak adlanrdırılan II. modül ile bütünlük kazanacağı düşünülüyor. Her iki modülün birlikte gerçekleştirileceği TEMEL ASİSTAN EĞİTİMİ ve ORYANTASYON EĞİTİMİ programının eylül ayında yinelenmesi planlanıyor. Tüm ilk ve son yıl asistanlarının bu eğitimden geçmeleri amaçlanıyor. Oryantasyon eğitiminin program içeriğini belirlemeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.


TEMEL ASİSTAN EĞİTİMİ 1. MODÜL PROGRAMI
BİRİNCİ GÜN
13.00-13.10
Açılış Konuşması
Şeref Özer
13.10-13.30
Tanışma, Kurs Programının Tanıtımı ve Beklentilerin Alınması                                
Burhanettin Kaya
13.30-14.15
Kısa Psikiyatri Tarihi
Şahap Erkoç
14.30-15.15
Psikiyatrinin İnsana ve Topluma Bakışı
Selçuk Candansayar
15.30-16.15
Psikiyatrın kimliği: İnsan, Hekim, Şifacı, Bilimci?
Cem Kaptanoğlu
16.30-17.15
Psikiyatrik Etik, Ruh Hekimliği Meslek Etiği Kuralları
Doğan Şahin
17.30-18.15
Psikiyatrik Etik, Ruh Hekimliği Meslek Etiği Kuralları
Doğan Şahin
18.30-19.15
Psikiyatrın Özlük Hakları, Hak ve Yükümlülükleri
Doğan Yeşilbursa
19.30-20.15
Türkiye Psikiyatri Derneğinin tarihsel öyküsü: Dernek neden önemli? Neden gerekli? Diğer meslek örgütleri ile ilişkiler…
Mustafa Sercan
20.15-20.30
Günün Değerlendirilmesi
Burhanettin Kaya
21.00-23.00
Akşam Yemeği ve Sosyal Program
 
İKİNCİ GÜN
08.15-08.30
ISINMA
 
08.30-09.15
Psikiyatri Eğitiminin Temel İlkeleri: Standartlar, Sorunlar
Raşit Tükel
09.30-10.15
Alanda Çalışan Psikiyatri Uzmanı Gözüyle Psikiyatri Eğitimi ve Ekip ilişkisi
Mehmet Yumru
10.30-11.15
Asistan örgütlenmesi, TTB ve AHEK süreci
Sinan Gülöksüz
11.30.12.15
İlaç endüstrisi ile ilişkiler ve Etik
Halis Ulaş
12.15-12.30
Kursun Değerlendirilmesi ve Sertifika Töreni
Burhanettin Kaya
12.30-13.30
Yemek