Türk Nöropsikiyatri Derneği II. Nöropsikiyatri Günleri

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,
 
Türk Nöropsikiyatri Derneği olarak geçen yıl başlattığımız Nöropsikiyatri Günleri’nin bu yıl 2.sini düzenliyoruz. Bu toplantıda da Psikiyatri ve Nöroloji alanında her iki dal arasında köprü kuran çalışma ve araştırmalarıyla ön plana çıkan meslektaşlarımızın sunum ve tartışmaları ile yeni kapılar açacaklarını düşünüyoruz. Konferans ya da panellerde tarışmaya zaman ayirarak katılımcıların da daha aktif katılımını kolaylaştırmak istedik. 28-29 Mart 2009’da İstanbul’da sizleri yeniden nöropsikiyatri üzerine konuşmaya, düşünmeye ve tartışmaya davet ediyoruz.
 
Bilimsel-Düzenleme Kurulu adına
 
Peykan G. Gökalp

 
 
28 Mart Cumartesi (1.Gün)
Saat
Konu Başlıkları
Konuşmacılar
9:00 – 9:30
Kayıt
 
9:30 – 11:00
Konferans ve Tartışma
M. M. Mesulam Metanörolojisinin 30 yılı: Yöneltilmiş Dikkat Şebekesinden Nörokognitif Şebekelerde Aşkın Kodlamaya
 
Tartışma
Hakan Gürvit
 
11:00 – 11:30
Çay – Kahve Arası
 
11:30 – 13:00
 
“Alzheimer dışı demanslarda nöropsikiyatrik fenomenler
Frontal Tutulumun Psikiyatrik Yansımaları
 
Parkinson Demansı ve Lewy Cisimcikli Demansta Davranışsal Belirtiler
 
Tartışma
 
Işın Baral
 
 
 
Neşe Tuncer
 
13:00 – 14:00
Öğle Yemeği
 
14:00 – 15:00
İnsanı Anlamada Nörobilim, Dil ve Kültür İlişkileri
Oğuz Tanrıdağ
15:00 – 15:30
Çay- Kahve Arası
 
15:30 – 16:30
Nörobilim ve Psikiyatri: Beden ve Zihin Problemi
 
Tartışma
Saffet Murat Tura
16:30 – 18:00
Çalışma Grubu –1
Nöropsikiyatrik Olgu Sunumları
 
Çalışma Grubu – 2
(Olgu örnekleriyle epilepsi ve kognitif bozukluklar)
 
Çalışma Grubu – 3
Nöropsikolojik Değerlendirme Kursu
Başar Bilgiç - Gökben Hızlı
 
 
Lütfü Hanoğlu - Cahit Keskinkılıç
 
 
 
 
Ayfer Tümaç - Şükriye Akça
 
 
 
29 Mart Pazar (2. Gün)
Saat
Konu Başlığı
Konuşmacılar
11:30 – 12:00
 
12:00 – 13:00
Çay-Kahve İkramı
 
Farklı Sendromlarda Nöropsikolojik Profiller
 
Tartışma
 
 
Öget Öktem Tanör
13:00 – 14:00
Öğle Yemeği
 
14:00 – 15:15
 
Epilepsi – Davranış İlişkisi I
 
 
Epilepside Nöropsikiyatrik Fenomenoloji
 
Epilepsi ve Psikoz İlişkisi
 
Epilepsi ve Duygudurum Bozuklukları İlişkisi
 
Tartışma
 
 
Çiğdem Özkara
 
 
 
Işın Baral
 
 
Mine Özmen
 
15:15 – 15:30
Kahve Arası
 
15:30 – 16:30 Epilepsi – Davranış İlişkisi II
 
 
 
Epileptik Durumlarda Psikiyatrik İlaç Kullanımı
 
 
Antiepileptik İlaç Kullanımıda Nöropsikiayatrik Durumlar
 
Tartışma
 
 
 
Timuçin Oral
 
 
 
 
Nerses Bebek
16:30 – 17:00
Değerlendirme ve Kapanış
Peykan G. Gökalp
 
 
 
 
 
 
Bilimsel-Düzenleme Kurulu
         Alfabetik Sıra
 
Banu Aslantaş Ertekin
Peykan G. Gökalp
Hakan Gürvit
Figen Karadağ
Muzaffer Kaşar
Işın Baral Kulaksızoğlu
Yeşim Gülşen Parman
Ömer Saatçioğlu
Doğan Şahin
 
 
Bilimsel Sekreterya
Muzaffer Kaşar
Figen Karadağ
 
 
 
Yer: Novotel – Zeytinburnu - Istanbul
Kayıt Ücreti : 100 TL
 
Banka Hesabı:
Türk Nöropsikiyatri Derneği
Yapı Kredi Bankası
Harbiye Özel Bankacılık İşlemleri Merkezi
Şube Kodu: 391
Hesap No: 60339997
 
 
Önemli Not:
Katılımcıların kayıt ücretlerini girişte ödemeleri ya da ödendiğine dair dekontu göstermeleri gereklidir. Diğer ödeme türleri kabul edilemeyecektir.
 
Toplantı Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Tarafından Kredilendirecektir