TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ 2009 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ 2009 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ İLE ORTAK ÇALIŞMA

AKTARIM - KARŞI AKTARIM

DOC. DR. TALAT PARMAN

21--22 MART 2009