TPD Edirne Şubesi Eğitim Etkinliği Duyurusu

psikiyatri.org.tr /

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU

Kursu verenler:

Doç. Dr. Fisun AKDENİZ

Doç. Dr. Timuçin ORAL

Tarih: 28 Şubat 2009 Cumartesi

Yer: Trakya Üniversitesi Tıp Fak. EDİRNE

Toplantı Salonu: Psikiyatri Servis Katı Seminer Salonu (2. Kat)

Program:

10.00-12.00 Etkili sunum teknikleri

12.00-13.30 Ara

13.30-14.30 Power point, Flip Chart, Tepegöz ile sunum hazırlama

14.30-15.00 Ara

15.00-17.00 Uygulamalı çalışma grubu

1) Sunumun kavramsallaştırılması

2) Sunum yapılması ve geribildirimler

Türkiye Psikiyatri Derneği Edirne Şubesi etkinliğidir.

TTB tarafından 3 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Kurs 50 kişi ile sınırlıdır. Bu yüzden kursa katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kurs materyali kurs sırasında dağıtılacaktır.

İletişim: Araştırma Gör. Dr. Çağdaş Öykü MEMİŞ

Tel: 0284 235 76 41 Dahili no: 2299

E-mail: cagdasoyku@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi
, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD