4. YETERLİK SINAVI TARİHLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

psikiyatri.org.tr /

 
Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Psikiyatri Derneği 4. Yeterlik Sınavı aşagıdaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2009, Salı olarak belirlenmiştir. Yazılı sınava uzmanlık eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir. 

Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın TPD Genel Merkezi'ne aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

 
Saygılarımızla
TPD Yeterlik Yürütme Kurulu


Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması: 
Gün: 11 Eylul 2009, Cuma
Yer:  Ankara TPD Merkezi
 
Uygulamalı Sınav:
Gün: 25 Eylul 2009, Cuma
Yer: Ege Üniv. Tıp Fak. Tip Egitimi  Anabilim Dali  

Başvuru:
Başvuru için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na bir dilekçeyle başvurulması ve dilekçeye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir.
1- Asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği,
2- Sınava katılım ücreti olan 25 YTL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki 4209-0759337 No'lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi, 
3- Uygulama sınavı için Türkiye'de psikiyatri uzmanı olarak çalışabilir olduğunu gösterir bir belge.
Başvuru adresi:
Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi
Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA
Tel: (0312) 468 74 97 
Fax: (0312) 426 04 53