Saray Yetiştirme Yurdu

psikiyatri.org.tr /

Değerli Sosyal Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi Üyeleri,
Türkiye Psikiyatri Derneği'nin (TPD) Bilimsel Çalışma Birimimize (BÇB) gönderdiği  01. 12. 2008, 240/2008 sayılı yazıda Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Türkiye’de yetiştirme yurtlarının durumu, özellikle bu yurtlarda yaşamını sürdüren çocuklar, gençler ve özürlülerin istismarı, ortaya çıkan ruhsal sorunlar, bu bireylere ilişkin politikaları gözden geçirmek, konu ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapılması ve bunların sonucunda hazırladığı raporu kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşma gerektiği kanaatine vardığı belirtilmiştir. Bu çalışmanın özellikle derneğimizin ilgili BÇB’leri tarafından yürütülmesi, izleyen süreçte bir proje oluşturularak, kapsamlı bir inceleme ve araştırma yapılması, bu projenin ilgili uzmanlık dernekleri ile de işbirliği yaparak şubeler üzerinden yaşama geçirilmesi yönünde bir görüş oluşmuştur. İlgili BÇB’lerimiz olan “Gençlik Psikiyatrisi BÇB, Gelişim Psikopatolojisi BÇB, Koruyucu Ruh Sağlığı BÇB ve Sosyal Psikiyatri BÇB’nin bu konuda birlikte çalışabileceği düşünülmüştür.

Bu kararın BÇB üyeleri arasında değerlendirilerek görüş ve önerilerimizin TPD MYK'na bildirilmesi gerekmektedir. Bilginize sunarım.

Saygılarımla,
Doç. Dr. Bedriye Öncü