Nöropsiyatri Buluşmaları III-Nörofelsefe sempozyumu 28-29 Kasım 2008 Ankara

psikiyatri.org.tr /

 

 
 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ NÖROPSİKİYATRİMERKEZİ
GAZİ NÖROPSİKİYATRİ BULUŞMALARI III
 
 
 
 
Nörofelsefe Sempozyumu
 
ALGIDAN BİLGİYE DIŞ DÜNYA
28-29 Kasım 2008, Ankara
 
28 Kasım 2008 Cuma
 
14:00                      Kayıt ve açılış
 
 
14: 15-15:30       I. Oturum: Başkan: Dr. Hayrunnisa Bolay
Dr. Semir Zeki (Görsel beyin sistemine gereksinim duyan bilgi)
                               Tartışma
 
15:30-17:00            II. Oturum Başkan: Dr. Selçuk Candansayar
Ahmet İnam (Bir kültürle algılamak)
Dr. Gürer Budak (Yapay sensör sistemleri ve metabeyin)
                               Tartışma
 
17:00-17:30            Kahve arası
 
17:30-18:30            III. Oturum: Başkan Dr. Yakup Sarıca, Dr. Aslıhan Sayın
Eşref Armağan (Görmeksizin görsel bilgiye işlenen dış dünya imajı)
 
18: 30 -20:00          Açılış Kokteyli 
 
29 Kasım 2008 Cumartesi
 
09: 00- 10:30          IV. Oturum: Duyudan bilgiye geçiş süreci, Başkan: Dr. Ayşe Bora Tokçaer
Dr. Mehmet Demirci (Duyudan algıya geçişte sapmalar)
Dr. Hüseyin Boyacı (Görsel algının kortikal karşılığı)
 
10:30-11:00            Kahve arası
 
11:00- 12:30           V. Oturum: Ses ve İşitme, Başkan: Dr. Nevzat Yüksel
Dr. Yıldırım Bayazid (Sesten bilgiye beyin süreçleri)
Dr. Levent Mete (Bizi belirleyen sesler) 
 
12:30-14:00         Yemek Arası
 
14:00 15:30            VI. Oturum: Koku Algısı, Başkan: Dr. Mehmet T. Kitapçı
Dr. Metin Yılmaz (Koku: Bir duyunun öğretileri)
Dr. Ülkü Gürışık (Ruhun kokladığı dünya) 
 
15:30-16:00            Kahve arası
 
16:00- 17:00           VII. Oturum Genel tartışma Hayrunnisa Bolay (tüm konuşmacılar)
 
17: 00-18:00           VIII. Oturum: Kapanış
Dr. Semir Zeki
‘Hiç’liğin Nörobiyolojisi
 
 
 
 
 
 
 
KONUŞMACILAR
 
Eşref ARMAĞAN,                              Ressam
Yıldırım BAYAZIT,                             Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz AD
Hayrunnisa BOLAY,                         Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Nöroloji AD
Hüseyin BOYACI,                             Doç. Dr., Bilkent Üniveristesi, Psikoloji AD
Gürer BUDAK,                                    Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Nanoteknoloji Merkezi
Selçuk CANDANSAYAR,                 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Psikiyatri AD
Mehmet DEMİRCİ,                            Prof. Dr., Hacetepe Üniversitesi, Nöroloji AD
Ülkü GÜRIŞIK                                    Dr. Psikanalist
Ahmet İNAM,                                      Prof. Dr., Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Felsefe AD
Mehmet KİTAPÇI,                             Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Nükleer Tıp AD
Levent METE,                                     Doç. Dr., İzmir Atatürk EA Hastanesi, Psikiyatri Kliniği,
Yakup SARICA,                  Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Nöroloji AD
Aslıhan SAYIN,                                  Yard. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Psikiyatri AD
Metin YILMAZ,                  Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz AD
Nevzat YÜKSEL,                                Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Psikiyatri AD
Semir ZEKİ,                                          Prof. Dr., University College London, Nöroestetik AD
 
 
Toplantı yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 6. kat Konferans Salonu
Katılım Ücreti: 10 YTL (Öğrenci ve asistanlar ücretsiz)
İletişim: npm@gazi.edu.tr
Katılım: Katılmak isteyenlerin işim, kurum ve iletişim bilgilerini e-posta ile bildirmeleri yeterlidir.