TPD ANKARA ŞUBESİ'NDEN TEZ DESTEĞİ

psikiyatri.org.tr /

 
Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi Ankara'da bulunan eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan psikiyatri araştırma görevlilerine tez desteğini 2008-2009 eğitim yılında da sürdürmeye karar vermiştir. Bu destek aşağıda belirtilen kurallara göre verilecektir:

1- Başvuru 1.3.2009 tarihine dek yapılmalıdır.
2- Başvuru TUBİTAK tarafından belirlenen proje destek kurallarına göre yazılmış olmalıdır.
3- Başvuru tez hocası ile birlikte yapılmalıdır.
4- Destek miktarı 2500 YTL'ye çıkarılmıştır. 
5- Bu miktar rasyonel nedenlere dayanmak, ara raporlarla gerekçeleri belirtilmek kaydı ile makul ölçülerde arttırılabilir.
6- Destek her yıl 4 ayrı kliniğe verilecek, bir yılda aynı klinikte birden fazla teze destek verilmeyecektir.
7-  Başvurular isimsiz olarak bilim insanlarına gönderilecek ve görüş alınacaktır. Görüşler yönetim kurulunda görüşülerek karara  bağlanacaktır.
8- Araştırmalar ilgili kurullara sunulurken Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi'nce desteklendiği belirtilmelidir. Tez akademik bir ortamda sunulduğunda veya yayınlandığında da bu destek belirtilmelidir.
9- Ödemeler projede belirtilen zamanlamaya uygun olarak fatura karşılığı ödenecektir.
10- Araştırmacılara fatura dışı bir para ödenmeyecektir. Böyle bir ödeme bu nedenle projede talep edilmemelidir.
11- Destek almış bir tezin bir nedenle tez olmasından vazgeçilmesi halinde destek sürdürülmeyecektir. Ayrıca bu araştırma görevlisi tez desteği  için ikinci kez başvuramayacaktır.
12- Başvurular TPD Ankara Şubesi'ne elden teslim edilmelidir.
13- Sürmekte olan tezlere de destek verilebilecektir.

Şubemiz üyelerine saygı ile duyurulur. 

Prof. Dr. Nevzat Yüksel
TPD Ankara Şubesi Başkanı