BİRİNCİ YIL ASİSTANLARINA YÖNELİK EĞİTİM KURSU

psikiyatri.org.tr /

 
Türkiye Psikiyatri Derneği 1. yıl asistanlarına yönelik bir temel eğitim programı düzenledi. Bu eğitimin temel amacı ve öğrenim hedefleri genç meslektaşlarımızı Türkiye Psikiyatri Derneği ile tanıştırmak, onların psikiyatr kimliğini kazanmaları, temel etik ilkeleri benimsemeleri, özlük hakları ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olmaları, psikiyatri eğitiminin temel ilkelerini öğrenmeleri, ekip ilişkisi ve dayanışması konusunda beceri kazanmaları ve ilaç endüstrisi ile etik kurallara uygun ilişki kurmaya yönelik olumlu tutum geliştirebilmelerine katkıda bulunabilmektir. Asistanların tüm konaklama ve ulaşım harcamaları dernek tarafından karşılanacak.
 
1. yıl asistan eğitiminin İlki bu yıl Antalyada yapılacak olan 44. Ulusal Psikiyatri Kongresinin başlangıcından bir gün önce 13 Ekim 2008 tarihinde kongre otelinde gerçekleştirilecek ve iki yarım gün sürecek.

Eğitim için gerekli planlamanın yapabilmek için 1 yıllık (asistanlık süresi 12 ayı geçmeyen) tüm asistanların asistanlıkta geçen sürelerinin de belirtilerek listeleri ve iletişim bilgilerinin TPD Merkezine iletilmesi bekleniyor. 

 
TEMEL ASİSTAN EĞİTİMİ
BİRİNCİ GÜN
13.00-13.10
Açılış Konuşması
Şeref Özer
13.10-13.30
Tanışma, Kurs Programının Tanıtımı ve Beklentilerin Alınması                                
Burhanettin Kaya
13.30-14.15
Kısa Psikiyatri Tarihi
Şahap Erkoç
14.30-15.15
Psikiyatrinin İnsana ve Topluma Bakışı
Selçuk Candansayar
15.30-16.15
Psikiyatrın kimliği: İnsan, Hekim, Şifacı, Bilimci?
Cem Kaptanoğlu
16.30-17.15
Psikiyatrik Etik, Ruh Hekimliği Meslek Etiği Kuralları
Doğan Şahin
17.30-18.15
Psikiyatrik Etik, Ruh Hekimliği Meslek Etiği Kuralları
Doğan Şahin
18.30-19.15
Psikiyatrın Özlük Hakları, Hak ve Yükümlülükleri
Doğan Yeşilbursa
19.30-20.15
Türkiye Psikiyatri Derneğinin tarihsel öyküsü: Dernek neden önemli? Neden gerekli? Diğer meslek örgütleri ile ilişkiler…
Mustafa Sercan
20.15-20.30
Günün Değerlendirilmesi
Burhanettin Kaya
21.00-23.00
Akşam Yemeği ve Sosyal Program
 
İKİNCİ GÜN
08.15-08.30
ISINMA
 
08.30-09.15
Psikiyatri Eğitiminin Temel İlkeleri: Standartlar, Sorunlar
Aylin Uluşahin
09.30-10.15
Şimdi Asistan Olsaydım? Asistan Gözüyle Psikiyatri Eğitimi ve Ekip ilişkisi
Neşe Direk, Mehmet Yumru,
Erdal Yurt
10.30-11.15
Asistan örgütlenmesi, TTB ve AHEK süreci
Sinan Gülöksüz
11.30.12.15
İlaç endüstrisi ile ilişkiler ve Etik
Halis Ulaş
12.15-12.30
Kursun Değerlendirilmesi ve Sertifika Töreni
Burhanettin Kaya
12.30-13.30
Yemek