2008 YILI YETERLİK SINAVI DUYURUSU

psikiyatri.org.tr /

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği gibi TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu, psikiyatri uzmanlarının bilimsel gelişmeleri yakından izlemelerini ve güncel bilgiye ulaşmalarını teşvik etmeyi amaçlayarak 2006 yılından beri Yeterlik Sınavlarını düzenlemektedir. Gönüllüğe dayalı ve psikiyatri uzmanlarının katılımına açık olan Yeterlik Sınavları, Yazılı Sınav ve Uygulama Sınavı olarak iki aşamada yapılmaktadır. Bu yıl yazılı sınava uzmanlık eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir.

Türkiye Psikiyatri Derneği 3. Yeterlik Sınavı yazılı aşaması 14 Ekim 2008 tarihinde, uygulamalı aşaması ise 18 Ekim 2008 tarihinde 44. UPK sırasında Wow Kremlin Palace Antalya'da yapılacaktır. Sınav için son başvuru tarihi 3 Ekim 2008 olarak belirlenmiştir. Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın TPD Genel Merkezi'ne, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

Başvuru için TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na bir dilekçeyle başvurulması ve dilekçeye aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir.
  1. Asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği,
  2. Sınava katılım ücreti olan 25 YTL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki 4209-0759337 No'lu hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi,
  3. Uygulama sınavı için Türkiye'de psikiyatri uzmanı olarak çalışabilir olduğunu gösterir bir belge.
Başvuru adresi:

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA
Tel: (0312) 468 74 97 Fax: (0312) 426 04 53