DUYURU

psikiyatri.org.tr /

Değerli Şizofreni ve Diğer  Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi Arkadaşlarım,

Bugüne kadar çalışma birimimizin "Üye Listesi" başlığı altında görünen bölümünde, birimin ilk kurulduğundaki üyeleri yer almaktaydı. Derneğimizin web sayfasının çalışma düzenine göre online olarak bu listenin güncellenmesinin mümkün olduğu ifade edilmesine karşın, bu işlem teknik aksaklıktan dolayı gerçekleştirilememektedir. Üye listesinin son halini ve birimin kısa bir tarihçesini "Dökümanlar" bölümünde iki ayrı dosya halinde bulabilirsiniz.

Birimle ilgili görüş istek ve hedeflerimizi ortak iletişim platformumuz olan elektronik iletişim grubunda dile getirmek ve tartışmak en büyük arzumuzdur.

Saygılarımla,
Dr. Haldun Soygür