RUH SAĞLIĞI BASIN ÖDÜLÜ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

psikiyatri.org.tr /


Toplumun ve bireylerin ruh sağlığı sorunlarının çözümü ve ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi, ruh sağlığı çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gerçeklere dayalı, araştırmacı çalışmalar yapan basın mensupları ve basın kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nca her yıl Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Yıllık Toplantısı-Bahar Sempozyumu etkinlikleri çerçevesinde “TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü” verilmesine karar verilmiştir.

TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü:

a)    Yazılı basın (gazete veya dergi) haber                     

b)    Yazılı basın (gazete veya dergi) araştırma

c)    Güncel yazılar (fıkra, yorum, makale)

d)    TV araştırma

e)    Radyo programı        

f)     TV haber

g)    TV programı

dallarında ödüle değer görülen adaylara verilebilecektir.

TPD- Basın Ruh Sağlığı Ödülü’ne;

a)    Bütün basın mensupları aday gösterilebilir

b)    Aday gösterilecek çalışma bir önceki yılın 1 Şubatı ile ödül verilecek yılın 31 Ocağı arasında yayınlanmış olmalıdır.

c)    Ruh sağlığı alanında çalışanların meslek derneklerinin veya hasta ve hasta yakınları derneklerinin yönetim kurulları, Merkez Onur Kurulu tarafından veya TPD’nin 10 üyesinin ortak yazılı başvurusu ile aday gösterilebilir.

d)    Aday gösterme belgesi TPD – MYK tarafından hazırlanır ve TPD web sitesinde ilan edilir. Aday gösterme belgesinde aday gösterilen kişi veya kuruluşların adı, aday gösterilmesinin yazılı gerekçesi, aday gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin adları bulunmalıdır.

e)    Aday gösterenler (6) altı adet aday gösterme belgesini doldurarak ve ayrıca aday gösterilen haber veya çalışmanın (6) altı örneğini (gazete, dergi kesiği, TV veya radyo program CD veya kaseti) aday gösterme belgesine eklenerek en geç ödül verilen yılın Yıllık Toplantı tarihinden bir ay öncesine dek TPD Genel Merkezi’ne ulaştırmış olmalıdır.

f)    Ödülü kazananlara bir ödül belgesi ve ödül plaketi “TPD-Yıllık Toplantısı- Bahar Sempozyumu’nda düzenlenen bir törenle verilir.

2008 yılı Ruh Sağlığı Basın Ödülü 5.000 YTL olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla,
TPD MYK


Ruh Sağlığı Basın Ödülü Yönergesi:
http://www.psikiyatri.org.tr/DocumentsPopUp.aspx?Id=266

Ruh Sağlığı Ödülü Aday Gösterme Belgesi:
http://www.psikiyatri.org.tr/DocumentsPopUp.aspx?Id=270