TPD ANKARA ŞUBESİ TEZ DESTEĞİ

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi'nden duyuru

Türkiye Psikjiyatri Derneği Ankara Şubesi Ankara'da bulunan eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan psikiyatri araştırma görevlilerine tez desteği sağlamaya karar vermiştir. Bu destek aşağıda belirtilen kurallara göre verilecektir:
1- Başvuru 1.3.2008 tarihine dek yapılmalıdır.
2- Başvuru TUBİTAK tarafından belirlenen proje destek kurallarına göre yazılmış olmalıdır.
3- Başvuru tez hocası ile birlikte yapılmalıdır.
4- Destek miktarı 1500 YTL olaral belirlenmiştir.
5- Bu miktar rasyonel nedenlere dayanmak, ara raporlarla gerekçeleri belirtilmek kaydı ile makul ölçülerde arttırılabilir.
6- Destek her yıl 4 ayrı kliniğe verilecek, bir yılda aynı klinikte birden fazla teze destek verilmeyecektir. Bu şekilde iki yılda Ankara'daki eğitim kurumlarının hepsine birer destek verilmesi planlanmıştır.
7-  Başvurular isimsiz olarak bilim insanlarına gönderilecek ve görüş alınacaktır. Görüşler yönetim kurulunda görüşülerek karara  bağlanacaktır.
 8- Araştırmalar ilgili kurullara sunulurken Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi'nce desteklendiği belirtilmelidir. Tez akademik bir ortamda sunulduğunda veya yayınlandığında da bu destek belirtilmelidir.
9- Ödemeler projede belirtilen zamanlamaya uygun olarak fatura karşılığı ödenecektir.
10- Araştırmacılara fatura dışı bir para ödenmeyecektir. Böyle bir ödeme bu nedenle projede talep edilmemelidir.
 11- Destek almış bir tezin bir nedenle tez olmasından vazgeçilmesi halinde destek sürdürülmeyecektir. Ayrıca bu araştırma görevlisi tez desteği  için ikinci kez başvuramayacaktır.
12- Başvurular TPD Ankara Şubesi'ne elden teslim edilmelidir.
 13- Sürmekte olan tezlere de destek verilebilecektir.

 Prof. Dr. Nevzat Yüksel
TPD Ankara Şubesi Başkanı