BURSA ŞUBESİ GENEL KURULU TAMAMLANDI

psikiyatri.org.tr /


TPD Bursa Şubesi 20 Eylül 2007 tarihinde Şube Genel Kurulunu yaptı. Seçim sonuçları aşagıda bidirildiği gibidir.

Bilgilerinize sunarız.
Dr. İbrahim Afif Karakılıç

Şube Yönetim kurulu
Dr.İbrahim Afif Karakılıç (Başkan)
Dr.Arif İsmet Adanur (Başkan Yardımcısı)
Dr.Ali Algın Köşkdere (Genel Sekreter)
Dr.Dilber Sipahioğlu (Sayman)
Dr.Cengiz Akkaya (Bilimsel Toplantılar Sekreteri)

Şube Yönetim Kurulu Yedek
Prof. Dr. Selçuk Kırlı
Dr.Engin Demiriz
Dr.Sinan Orhan
Dr.Taner Nefesoğlu
Dr.Taner Özek

Şube Denetleme kurulu
Dr.Mithat Sertel (Başkan)                                                           
Dr.Pınar Vural                                                                         
Dr.Süleyman Atabek                                                            

Şube Denetleme Kurulu Yedek
Dr.Can Yavaşcaoğlu
Dr.Kurtuluş Alp
Dr.Nilüfer Güney Şengezer

Merkez Genel Kurul Delegeleri
Dr.Arif İsmet Adanur
Dr.İbrahim Afif Karakılıç
Dr.Engin Demiriz
Dr.Ali Algın Köşkdere
Dr.Cengiz Albayrak
Dr.Can Yavaşcaoğlu
Dr.Dilber Sipahioğlu
Dr.Cengiz Akkaya
 
Merkez Eşgüdüm Kurulu temsilcileri
Dr.İbrahim Afif Karakılıç
Dr.Arif İsmet Adanur