Mahkemelerin Bilirkişi Kurumlarına Gönderdikleri Madde Kullanıcıların Yakalandığı Andaki Madde Taramaları Hakkında Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi Raporu

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’na,
 
 Dr. Bülent Demirbek, Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu’na 20 Haziran 2005 tarihinde yaptığı başvuruda, “madde kullandığı veya bulundurduğu savıyla haklarında dava açılan kişilerin gözaltına alındıkları gün madde taraması yapılmaması durumunda, bilirkişi değerlendirmesinde psikiyatr veya psikiyatri kliniği için yarattığı zorluğu” ifade etmiş, adli kurumların konu hakkında bilgilendirilmesi ve uyarılması için TPD’den istekte bulunmuştur.
 
 TPD-MYK’nın havalesi ile konu hakkında yapılabilecekler, Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi’nin 29.06.2005 tarihli toplantısında ele alınmıştır:
 
 Toplantıda yer alan BÇB üyeleri, özellikle 1928 yılından bu yana yürürlükte kalan eski Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında, madde kullanımı nedeniyle tedavi girişimi olmayan olgularda, madde analizinin yapılmamış olmasının kullanıcı olan – olmayan ayırımında ciddi güçlükler yarattığı, bu nedenle Dr. Demirbek’in önemli bir soruna işaret ettiği görüşünde birleşmişlerdir.
 
 Ancak, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni TCK’nın, 57. Maddesi 7. bendinde, ve 191. maddesi 2. ve 3. bendinde yer alan yeni düzenlemeye göre, madde kullanımı suçu işleyen kişilerin, bağımlı olup olmadıklarına bakılmaksızın; kişinin sadece kendi seçimi doğrultusunda ceza veya tedavi ve denetimli serbestlik kararı verecek olması nedeniyle artık mahkemelerin bu kişileri madde bağımlılığı olup olmadığının saptanması amacıyla psikiyatrik değerlendirmeye göndermeleri gerekmediğinden konunun işlerliğini yitirdiği, TPD’nin bu tür bir girişimde bulunmasını da gereksiz kıldığı sonucuna varılmıştır.
 
 Bilginize sunulur.
 
 Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa
 
 Koordinatör