YETERLİK KURULU 43. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİNDE GENEL KURULUNU YAPACAK

psikiyatri.org.tr /


Yeterlik Kurulunun Genel Kurul davet yazısı ve gündemi aşağıdadır.


Tarih: 14.09.2007 Sayı: 14/2007

Sayın Üyemiz,

Türkiye Psikiyatri Derneği-Yeterlik Genel Kurulu, 25 Ekim 2007, Perşembe günü, 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi sırasında İstanbul’da kongre merkezinde yapılacaktır.

Aşağıda gündemi sunulan Genel Kurula katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Psikiyatri Yeterlik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Raşit Tükel

Genel Kurul Tarihi: 25 Ekim 2007, Perşembe

Genel Kurul Saati: 16:45 - 19:45

Genel Kurul Yeri: Swissotel, 1. Salon, İstanbul

Gündem:

  1. Açılış
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi
  3. Yürütme Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
  4. TPD-Psikiyatri Yeterlik Kurulu İç Yönergesi ile ilgili değişiklik önerilerinin tartışılması
  5. Yeni Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
  6. Dilek ve temenniler