TPD İSTANBUL ŞUBESİ 6. OLAĞAN GENEL KURULU

psikiyatri.org.tr /


 

 

 

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

İSTANBUL ŞUBESİ

                    YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

  

       Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Eylül 2007 Çarşamba günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 26 Eylül Çarşamba günü saat 12.30' da Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yeterli çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

       Şubemizin 2007-2009 yılı için yönetimini üstelenecek yeni yönetim kurulu üyelerinin, ayrıca denetleme kurulu üyelerinin ve delege seçimlerinin yapılacağı genel kurula tüm üyelerimizin katılımını beklediğimizi iletir, sevgi ve saygılarımızı sunarız. 

 

TPD İstanbul Şubesi

Yönetim Kurulu

 

                   

GÜNDEM:

1-       Açılış ve Yoklama,

2-      Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,

3-      Saygı Duruşu,

4-      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve tartışılması,

5-      Denetleme Kurulu raporunun okunması ve tartışılması,

6-      Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun aklanması,

7-      Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

8-      Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi,

9-      Dilekler ve temenniler

10- Kapanış.